Uutinen

Kepa vetoaa eduskuntaan

Juha Honkanen
22.3.2000

Varmistakaa Kehitysyhteistyölle edes 0,34% vuosille 2000-2001 Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry. Kepa pyytää eduskuntaa pitämään huolta kehitysyhteistyöstä käsitellessään valtion määrärahakehyksiä vuosille 2001-2004.

- Eduskunnan tulee valtioneuvoston tiedonannon käsittelyn yhteydessä varmistaa, että vuonna 2001 ei lipsuta kehitysyhteistyön häpeärajaksi muodostuneesta 0,34% bkt-tason ehdottomasta minimitavoitteesta, sanoo Kepan kannanoton eduskuntaryhmille luovuttanut toiminnanjohtaja Folke Sundman.

Vuonna 1996 tehdyn ja 1998 vahvistetun periaatepäätöksen mukaan vuonna 2000 pitäisi kehitysyhteistyön olla 0,4 prosenttia
bruttokansantuotteesta. 0,34% on todettu ehdottomaksi alarajaksi. Sitäkään ei ilman lisäbudjettia tänä vuonna saavuteta, toteaa Kepa.

Kepan mielestä tilanne edellyttää toimenpiteitä kolmella eri aikavälillä. Jo tehtyjen periaatepäätösten toteuttamiseksi on varmistettava, että a) kehitysyhteistyömäärärahat vuonna 2000 nousevat sovittuun 0,34 prosenttiin bkt:stä ja b) että tästä
ehdottomasta minimirajasta pidetään kiinni myös vuoden 2001 talousarviota valmisteltaessa. Lisäksi Kepan mielestä on aika c) toteuttaa periaatepäätös kehitysyhteistyömäärärahojen nostamisesta takaisin YK:n suosittelemalle 0,7% tasolle bkt:stä.

Valtiovarainministeriön viimeisimpien ennustusten mukaan kehitysyhteistyömäärärahojen olisi vuonna 2001 oltava vähintään 2650 miljoonaa markkaa, jotta tuo häpeäraja ylitetään. Samalla pitää luopua pakolaisten vastaanoton aiheuttamien kustannusten virheellisestä budejtoinnista kehitysyhteistyömäärärahoissa.

Kepa vetoaa eduskuntaan myös, jotta saataisiin aikaan hallitus- ja oppositiorajat ylittävä kansallinen sitoumus, jolla kehitysyhteistyö palautetaan YK:n suosittelemalle 0,7% tasolle bruttokansantuotteesta.

Tuollainen sitoumus tehtiin 80-luvulla ja se myös toteutettiin, muistuttaa Sundman. Suomen kehitysyhteistyö ylitti YK-tason vuonna 1991, juuri ennen kuin se laman aikana romutettiin. Muut Suomen kanssa samaan viiteryhmään kuuluneet maat, Tanska, Norja, Ruotsi ja Hollanti, ovat pitäneet kehitysyhteistyönsä yli 0,7% bkt-tasolla.