Uutinen

Kepa on tyytyväinen UM:n Tansania-suunnitelmien julkistamiseen

Ulkoministeriö on julkistanut kehitysyhteistyösuunnitelmansa Tansaniassa vuosille 2009-2011. Kepa pitää julkistamista myönteisenä, mutta toivoo, että vastaavat suunnitelmat voitaisiin jatkossa julkistaa aikaisemmin.
Pasi Nokelainen
20.3.2009

Ulkoministeriön verkkosivuilla julkistettiin torstaina 19. maaliskuuta suuntaa antava suunnitelma Suomen kehitysyhteistyön painopisteistä ja rahoituksesta Tansaniassa seuraavalle kolmelle vuodelle. Ministeriön mukaan suunnitelma pohjautuu maiden välillä lokakuussa 2008 käytyihin yhteistyöneuvotteluihin.

"Tätä olemme toivoneet. Yhteistyö ja avoimuus ovat tie tulokselliseen kehityspolitiikkaan. Arvovaltakiistoihin ei ole aikaa, toteaa Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappalainen.

Lappalaisen mielestä ulkoministeriön kannattaa edelleen laajentaa avoimuutta. Tilaisuus tähän on jo käsillä, sillä Mosambikin kanssa käytävät yhteistyöneuvottelut käynnistyvät ensi viikolla.

"Neuvottelujen kestävän tuloksen kannalta olisi tärkeää osallistaa kansalaisyhteiskuntaa niin Suomessa kuin Mosambikissa ajatustenvaihtoon jo yhteistyön lähtökohdista. Ajatus kansalaisliikkeistä itsenäisinä ja merkittävinä poliittisina keskustelukumppaneina tunnustettiin esimerkiksi viime syksynä kehitysyhteistyön laadun huippukokouksessa Accrassa", Lappalainen toteaa.

Mosambikissa toimivat suomalaisjärjestöt eivät ole voineet kommentoida neuvotteluja täysipainoisesti, koska neuvottelujen mandaattiluonnoksia käsitellään nykyään luottamuksellisina asiakirjoina. Kepa pystyikin keräämään järjestöiltä ulkoministeriölle vain yleisiä kommentteja liittyen maiden väliseen kehitysyhteistyöhön. Viestit välitettiin sidosryhmäkuulemisessa helmikuun lopussa.

"Niin mosambikilaisilla ja kuin suomalaisilla järjestöillä olisi vielä enemmänkin annettavaa", Lappalainen harmittelee.

Tansania-suunnitelma herättää kysymyksiä

Nyt julkistetuissa Tansania-suunnitelmissa maalle annettavan budjettituen tasoksi kerrotaan 15 miljoonaa euroa kaikkina kolmena vuonna. Kuitenkin vielä marraskuussa 2008 eduskunnan ulkoasianvaliokunnalle annetussa selvityksessä budjettituen arvioitiin nousevan vuosina 2009-2010 lähemmäs 30 miljoonaa.

"Suunnitelmiin täytyy perehtyä tarkemmin ja käydä keskustelua ministeriön kanssa päätösten perusteluista. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että budjettituen kasvattaminen - ja sen mukana tulevan vastuun ja vallan siirtäminen tansanialaisille itselleen olisi kannatettavaa", sanoo kehityspoliittinen sihteeri Matti Ylönen Kepasta.

“On tärkeää, että varojen väärinkäytökset selvitetään perusteellisesti, kuten Tansaniassa on tehty. Dialogi valtion kanssa ja esimerkiksi budjettituki ovat kuitenkin tehokkaimpia välineitä vaikuttaa hyvään hallintoon", Ylönen sanoo.

Ylönen muistuttaa myös, että erilliset kehityshankkeet kuormittavat kehitysmaiden hallintovirkamiehiä huomattavasti budjettitukea enemmän.

Lisää tietoa aiheesta