Uutinen

Kepa osallistuu ulkoministeriön tarjouskilpailuun

Ulkoministeriön asettamalla tarjouskilpailulla haetaan toteuttajaa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden valtionavustusten hallinnoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen.
Katariina Hillo
2.1.2009

Ulkoministeriö asetti viime syyskuussa tarjouskilpailun hankehallinnon tukipalvelujen järjestämisestä. Kilpailutuksella haetaan toimijaa, joka arvioi hankkeiden rahoitushakemukset ja tekee päätösesitykset ulkoministeriölle. Ulkoministeriö tekee jatkossa edelleen lopulliset avustuspäätökset.

Kepa on neuvotellut yhteistyöstä useiden eri tahojen kanssa. Ulkoministeriöön jätetyssä suunnitelmassa yhteistyötahot muodostavat kokonaisuuden, jolla on vankka kokemus kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöstä, hankkeiden arvioinnista, seurannasta ja evaluoinnista.

"Keskeisin syy Kepan päätökselle lähteä mukaan tähän tarjouskilpailuun oli turvata suomalaisen kehitysmaaliikkeen monimuotoisuus", toteaa Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappalainen.

Hankkeiden rahoitukseen uusia näkökulmia

Tukipalvelujen tuottaja vastaisi hankkeiden seurannasta ja sillä olisi lisäksi velvoite kehittää hankehallinnointijärjestelmää.

"Tässä on Kepalle toinen hyvä syy osallistua tarjouskilpailuun", sanoo Lappalainen. "Meillä on paljon järjestöiltä kerättyjä ehdotuksia ja näkemyksiä siitä, miten hankerahoitusmalleja tulisi kehittää."

Mikäli Kepa ja sen yhteistyökumppanit valitaan mukaan tarjouskilpailun toiseen vaiheeseen, kerättyä tietoa tullaan käyttämään pohja-aineistona keväällä 2009 alkavassa tukipalvelujen suunnittelussa. Prosessiin tullaan osallistamaan järjestöjä eri menetelmien avulla.

"Järjestöillä tulee olemaan suora mahdollisuus vaikuttaa siihen, miltä järjestelmä tulevaisuudessa näyttää. Jos Kepan johtama yhteenliittymä valitaan jatkoon, niin keväällä kannattaa olla aktiivinen", kehottaa Kepan järjestökoordinaattori Anu Karvinen.

Ensimmäisen vaiheen hakemusten määräaika päättyi 2.1.2009. Ulkoministeriö tekee päätöksen kilpailutuksen toiseen vaiheeseen valittavista ehdokkaista alkuvuodesta. Jatkoon valitut korkeintaan neljä toimijaa tuottavat kukin tahoillaan lopullisen tarjouksen, jonka perusteella ulkoministeriö valitsee lopullisen tuottajan syksyllä 2009. Palvelusopimus astuu voimaan 1.1.2010.

Kansalaisjärjestöjen hankkeet merkittäviä

Kansalaisjärjestöjen kautta myönnetyn kehitysavun osuus Suomen kokonaisavusta on vuosittain ollut noin 12 prosenttia. Vuonna 2008 siihen varattiin 81 miljoonaa euroa.

Ulkoministeriö tukee yli sataa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhanketta vuosina 2009–2011 yhteensä noin 27 miljoonalla eurolla. Ministeriö ohjaa noin 70 prosenttia järjestöjen rahoituksesta kymmenelle suurelle kumppanuusjärjestölle. Muille tuki myönnetään hankekohtaisesti.