Uutinen

Kepa osallistuu hanketukihakemusten esikäsittelyyn

Osa kansalaisjärjestöjen hanketukihakemuksista kulkee tänä syksynä Kepan kautta.
Milma Kettunen
29.7.2003

"Kokeilun tarkoituksena on kehittää yhdessä järjestöjen kanssa kehitysyhteistyön laatua ja kohdentaa koulutusta entistä paremmin järjestöjen tarpeita vastaavaksi", kertoo koulutussuunnittelija Anne Pönni Kepasta.

Pönnin mielestä järjestöjen ei kannata säikähtää muutosta. "Tätä kannattaa ajatella mahdollisuutena vaikuttaa järjestöhankkeiden laatuun ja julkisen rahoituksen hakuun tulevaisuudessa."

Uutuutena yhteiskokousKokeilussa on kyse 30 hakemuksesta, jotka ministeriö valikoi hanketuen hakuajan päätyttyä. Kepan esikäsiteltäviksi tulee vain Sambiaan, Tansaniaan, Mosambikiin ja Nicaraguaan suunniteltuja uusia hankkeita. Jatkorahoitushankkeet ja muihin maihin kohdistuvat hankkeet käsitellään ministeriössä entiseen tapaan.

Kepassa hankkeiden esikäsittelystä huolehtii koulutus- ja neuvontatiimi. Tiimi käsittelee hakemukset ministeriön kriteerien mukaisesti, hankkii tarvittavat asiantuntijalausunnot sekä laatii perustellun lausunnon kustakin hakemuksesta. Tämän jälkeen hakijajärjestö kutsutaan yhteiskokoukseen, jossa voidaan käsitellä lausuntoa. "Tässä uudessa yhteiskokouksessa järjestöllä on mahdollisuus keskustella hankkeesta esikäsittelijöiden kanssa. Tällä pyritään edistämään yhteistä oppimista ja käsittelyn läpinäkyvyyttä", Pönni toteaa.

Esikäsittelyn jälkeen hakemus palautuu Kepasta ministeriön kehitysyhteistyöosastolle, joka tekee hanketta koskevan rahoituspäätöksen.

Hankkeille laatukriteeritYksi kokeilun keskeisistä tavoitteista on järjestöjen tekemän työn kehittäminen. Useat viimeaikaiset selvitykset ovat osoittaneet, että haasteita löytyy. "Esimerkiksi yhteissuunnittelu, hankkeiden kestävyys ja vaikuttavuus sekä laajemman kehityspoliittisen toimintaympäristönhuomioon ottaminen ovat osa-alueita, joilla kaivataan parantamista", koulutussuunnittelija Pönni listaa.

Hakemusten esikäsittelyn rinnalla työstetäänkin kriteerejä laadukkaalle yhteistyölle. Kepan hallituksen nimeämä asiantuntijaryhmä laatii kokeilun kokemusten pohjalta kriteeriluonnoksen, joka tulee järjestöjen keskusteltavaksi.

Kokemukset mitataanNyt toteutettavan kokeilun avulla voidaan myös pohtia, miten julkinen rahoitus parhaiten tukee järjestöjen tekemää työtä. Maailmalla malleja on monia, esimerkiksi Ruotsissa järjestöjen saama julkinen rahoitus kanavoidaan Kepan sisarjärjestön Forum Sydin kautta.

"Kepan hallitus on nyt päättänyt vain tästä kokeilusta. Kokemusten pohjalta sitten mietitään, miten jatkossa edetään", Pönni kertoo. "Kokeilusta tehdään evaluaatio, jossa kuullaan niin käsittelijöitä, hakijajärjestöjä kuin ministeriön työntekijöitäkin."

Tulossa olevaa kokeilu on esillä ulkoministeriön 14.8. järjestämässä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöseminaarissa, johon on avoin pääsy. Järjestöt ovat myös tervetulleita Kepan elokuun lopussa järjestämiin keskustelutilaisuuksiin. Lisäksi Kepan verkkosivuille kootaan syksyn aikana aihepiiristä kertova kokonaisuus.

Kepa järjestää hanketukihakemusten esikäsittelystä tiedotustilaisuudet vaihtoehtoisesti joko 26.8. klo 9-12 tai 27.8. klo 17-20 Kepan auditoriossa, os. Sörnäisten rantatie 25 B. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Kirsi Airaksinen, puh. (09) 584 23 241 tai kirsi.airaksinen@kepa.fi.


Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöseminaari

Seminaari järjestetään Grand Marina Congress Centerissä Helsingissä 14.8.klo 8.30-16.30.

Ohjelmassa muun muassa keskustelua kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tulevaisuuden näkymistä ja Suomen kehitysyhteistyön tasa-arvostrategiasta sekä hakukierroksen 2004-2006 esittely. Seminaarin järjestää ulkoasiainministeriö.

Seminaarin ohjelma kokonaisuudessaan.