Uutinen

Kepa Mosambikissa yli kymmenen vuotta

Lotta Valtonen
2.3.2003

Kepa Mosambikin työntekijät yhteiskuvassa (Kuvaaja: Matti Lahtinen)

Mosambikissa Kepalla on toimisto sekä Maputossa että Pembassa.

Kepa aloitti kehitysjoukkotoimintansa Mosambikissa vuonna 1991, jolloin Mosambik valittiin Kepan kolmanneksi yhteistyömaaksi Sambian ja Nicaraguan jälkeen. Lähes kaksikymmentä vuotta jatkunut sisällissota oli päättynyt ja henkilöavun tarve suuri. Valintaa puolsi myös suomalaisjärjestöjen kiinnostus maata kohtaan.

Kymmenessä vuodessa toiminta on siirtynyt henkilöavusta kumppanuussopimuksiin, julkisen sektorin tukemisesta kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen. Kepan kehityspoliittista tietämystä on vahvistettu palkkaamalla paikallinen kehityspoliittinen sihteeri. Paikallista kansalaisyhteiskuntaa tuetaan kumppanuussopimusten ohella rahoittamalla pienhankkeita.

Vammaisten ääni kuuluviin

Yhteistyön muodot ovat muuttuneet mutta työ vammaissektorilla on jatkunut läpi vuosien. Vammaisohjelma on Kepan Mosambikin suurin ohjelma, joka on noin puolet toiminnasta. Myös monet jäsenjärjestöt toimivat vammaissektorilla.

Noin 17-miljoonaisesta kansasta yli miljoonan arvioidaan olevan vammaisia. Suuri suhteellinen määrä johtuu mm. heikosta terveydenhuollosta, puutteellisesta ravinnosta sekä sisällissodasta.

Kepan tukema vammaisjärjestöfoorumi, FAMOD, taistelee vammaisten ihmisoikeuksien puolesta. Kepa tukee sekä foorumin tiedotus- ja vaikuttamistoimintaa että järjestön organisatorista kehitystä. "Yhteistyö Kepan kanssa on ollut todellista kumppanuutta" FAMODin koordinaattori Francisco Tembe korostaa. "Kepa ei koskaan ole sanonut meille 'tehkää tämä!' vaan FAMOD on itse voinut tehdä omat suunnitelmansa, joista on yhdessä keskusteltu. Kaikkien yhteistyötahojen kanssa ei ole näin." Tembe kiittelee.

Tavoitteena on yhdistää vammaisten ääni ja saada heidän asiansa paremmin kuuluviin. FAMOD osallistuu ministeriön työryhmään, joka valmistelee uutta vammaislakia. "Toivomme että laki hyväksytään vielä tänä vuonna. Se takaisi vammaisille yhtäläiset oikeudet", Tembe kertoo. Tärkeää on myös vaikuttaa vammaisten omaan asenteeseen. "Monet vammaiset ajattelevat että koska he ovat vammaisia, he eivät pysty mihinkään. Tähän haluamme muutosta", painottaa foorumin assistentti Olga Maria Augusto. Muutokseen pyritään mm. koulutuksen, yhteisöteatterin ja tiedottamisen avulla.

Viime vuonna toteutetun evaluaation jälkeen mietitään nyt uutta strategiaa Kepan vammaisohjelmalle. "Siinä tulisi painottaa pitkäaikaista kumppanuutta. Vammaiset ovat taka-alalle jätetty vähemmistöryhmä, joka tarvitsee ulkopuolista tukea", Tembe sanoo. "Olisi hyvä jos Kepa voisi toteuttaa hankkeita, joiden tuloksena vammaisten elämä parantuisi lyhyen aikavälin kuluessa. Yksi tällainen voisi olla vammaisten ammatillinen koulutus" ,Tembe toivoo.

Geenimuunneltua ruokaa vastaan

Kepan toinen tärkeä kumppani on kansallinen pienviljelijäliitto UNAC. Sen tavoitteena on edistää pienviljelijöiden asemaa päätöksenteossa ja puolustaa heidän oikeuksiaan niin taloudelliseen kuin sosiaaliseenkin hyvinvointiin.

Lähes 70 prosenttia mosambikilaisista elää maaseudulla ja usein pienviljelijöiden tietämys omista oikeuksistaan on puutteellista. UNAC välittää jäsenistölleen tietoa mm. koulutustilaisuuksien kautta.

Kepan tuki suuntautuu Pohjois-Mosambikiin, jossa Kepan ohjelmatyöntekijä tekee läheistä yhteistyötä UNACin paikallisyhdistysten kanssa. Tänä vuonna halutaan kehittää pienluottojärjestelmää.

UNAC tekee myös vaikuttamistyötä. Viime aikoina geenimuunneltu ruoka on ollut kuuma puheenaihe. Mosambik kieltäytyi vastaanottamasta prosessoimatonta GMO-viljaa ruoka-apuna viime elokuussa. UNAC kiitteli hallitusta päätöksestä. UNACin kannanoton mukaan geenivarat kuuluvat kaikille ja elävien organismien patentointi ja biopiratismi tulisi kieltää.

 

Kepa maailmalla 7/9: Mosambik

  • Toiminta alkoi 1991

     

  • Ohjelmatyöntekijät: koordinaattori, kaksi ohjelmatyöntekijää, yhteystoimitsija, kehityspoliittinen tiedottaja ja kehityspoliittinen sihteeri.

     

  • Paikalliset kumppanit: Mosambikin vammaisjärjestöfoorumi FAMOD, kansallinen pienviljelijäliitto UNAC, naisjärjestö Forum Mulher ja nais- ja sosiaaliministeriö MMCAS