Uutinen

Kepa: köyhien valtaa lisättävä kansainvälisissä rahoituslaitoksissa

Mika Railo
25.9.2000

Köyhien maiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen oli keskeinen teema tänään Prahassa pidetyissä Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Maailmanpankin vuosikokouspuheissa. Maailmanpankin pääjohtaja James Wolfensohn korosti köyhien ihmisten mukanaoloa, tasa-arvoa ja osallistumisen merkitystä ja vaati valtioita ottamaan paremmin huomioon köyhät ihmiset. Prahaan kokoontuneet kansalaisaktivistit vaativat kuitenkin tekoja kauniiden sanojen tueksi.

"Rahoituslaitosten retoriikassa vaaditaan äänen antamista vaimennetuille, mutta tämä ei tunnu koskevan Maailmanpankkia ja IMF:ää itseään. Järjestöjen demokratisointi edellyttää kehitysmaiden äänivallan lisäämistä. Jäsenmaiden kansalaisten ja kansanedustuslaitosten näkemysten on oltava rahoituslaitosten toiminnan lähtökohtana", kommentoi Kepan kehityspoliittinen sihteeri Max von Bonsdorff.

"Sekä Wolfensohnin että IMF:n pääjohtaja Horst Köhlerin puheista puuttui ajatus kansainvälisen päätöksenteon demokratisoimisesta, joka on YK-järjestöissä ollut vuosia keskeinen teema. Ehkä tämä kertoo siitä, ketkä Maailmanpankissa ja IMF:ssä äänivaltaa käyttävät. Näiden järjestöjen epädemokraattisuuden takia YK:ta on vahvistettava kansainvälisen kehitysmaapolitiikan määrittelijänä", sanoi von Bonsdorff.

"Myös Suomessa poliitikot ovat väistelleet tässä asiassa vastuutaan. Vaikka Suomi tällä hetkellä edustaa Pohjoismaita ja Baltian maita IMF:n johtokunnassa, Suomelta puuttuvat demokraattisesti asetetut IMF-tavoitteet, jotka ohjaisivat toimintaa niin tässä vuosikokouksessa kuin sen jälkeenkin", sanoi Bonsdorff.

"Nämä ovat poliittisia kysymyksiä, eikä Suomen enää nykymaailmassa pitäisi lähteä tällaisiin kokouksiin ilman demokraattisia tavoitteita ja avointa keskustelua", Bonsdorff sanoi.

Tiedoksi toimituksille:
Kepan Internet-sivulla (www.kepa.fi/pressi) on saatavilla noin kello 16:00 jälkeen suuriresoluutiokuvia tämänpäiväisistä mielenosoituksista.
Kuvat ovat tiedotusvälineiden käytettävissä korvauksetta neljän viikon ajan.

Lisätietoja Prahasta:
Max von Bonsdorff, kehityspoliittinen sihteeri, Kepa, 040-5311 901
Juha Rekola, tiedotuspäällikkö, Kepa, 040-512 0036

Helsingistä:
Annamari Koistinen, Jubilee 2000 projektisihteeri, Kepa, 09-584 23 243, 050-340 0642
Mika Railo, tiedottaja, Kepa, 09-584 23 247, 040-590 3446