Uutinen

Kepa dominikaanityöläisten etuja edistämässä

Kent Wilska
2.12.2002

Suomi-Dominikaaninen tasavalta -ystävyysseuran puheenjohtaja Pekka Sillanmäki tutustumassa seuran vuonna 1997 restauroimaan kouluun Romanassa

Kepa on toiminut Karibialla lähes neljä vuotta. Toiminta on keskittynyt erityisesti Dominikaaniseen tasavaltaan ja painottunut työelämään ja ammattiyhdistysliikkeeseen liittyviin kysymyksiin. Viime aikoina mukaan on tullut myös Euroopan unionin kehitysyhteistyön seuraaminen yhdessä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Alkuun ammattiyhdistysliikkeen ehdotuksesta

Kepan jäsenjärjestöt Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry, Kunta-alan ammattiliitto KTV ry ja Liikealan ammattiliitto ry esittivät Kepan hallitukselle lokakuussa 1997 työntekijän lähettämistä Karibian ja Keski-Amerikan alueelle. Työntekijän tehtäväksi suunniteltiin Suomen ammattiyhdistysliikkeen kehitysyhteistyöhankkeiden koordinointia ja kokemusten keräämistä alueelta Kepan ja sen jäsenjärjestöjen käyttöön.

Kepan yhteystoimitsija Janne Ronkainen aloitti työnsä Dominikaanisessa tasavallassa, Santo Domingossa tammikuussa 1999. Puolet työajasta varattiin työelämään ja ammattiyhdistysliikkeeseen liittyviin tehtäviin. Tavoitteina oli myös laajentaa, monipuolistaa ja vahvistaa suomalaisten kansalaisjärjestöjen yhteyksiä Karibian alueelle tarjoamalla niille yhteyspalveluja Dominikaanisesta tasavallasta käsin sekä lisätä suomalaisten tietoa ja kiinnostusta Karibian alueen kehityskysymyksistä.

Karibian toiminnan arvioinnin jälkeen kesällä 2000 Kepa päätti toiminnan jatkamisesta vuosina 2001-2002. Itse aloitin yhteystiedottajana Santo Domingossa helmikuun 2001 alussa. Työaika on jaettu Kepan ja SASKin kesken: osa työtä on SASKin Dominikaanisessa tasavallassa käynnissä olevan osittain Euroopan unionin rahoittaman ammattiyhdistysten keskusjärjestöhankkeen puolipäiväinen projektijohtajuus.

Kohti kehityspoliittista tiedottamista

SASKin hankkeiden lisäksi muiden Kepan jäsenjärjestöjen hanketoiminta Karibialla on ollut varsin vähäistä. Suomi-Dominikaaninen tasavalta -ystävyysseuralla on maassa käynnissä hanke, jonka tarkoituksena on parantaa Salcedon maakunnassa sijaitsevan Las Cuevas -kylän asukkaiden taloudellista omavaraisuutta hankkimalla heille vuohia kotitarpeisiin. Projekti käynnistyi vuoden 2000 keväällä.

Abilis-säätiöllä on ollut alueella kaksi jo päättynyttä hanketta. Kuurojen tietokonekoulutushanke toteutettiin yhdessä San Pedro de Macorísin kaupungissa sijaitsevan kuurojen koulutuskeskuksen CAES:n (Centro Alternativo Experimental de Sordos) kanssa. Lisäksi Abilis toteutti Haitissa sokeiden lainarahastohankkeen yhdessä paikallisen SHAA (Sociéte Haïtienne d'Aide aux Aveugles) järjestön kanssa.

Ammattiyhdistysliikkeen ulkopuolisen toiminnan painopiste on siirtynyt vähitellen kehityspoliittiseen tiedottamiseen. Yhteyspalveluihin liittyvää työtä tehdään pääosin Suomesta syntyvän kysynnän mukaan. Tiedotuksessa seurataan Dominikaanisen tasavallan lisäksi Kuuban ja Haitin tilannetta.

EU:n kehitysyhteistyön seuraaminen

Kepa on mukana laajassa Euroopan unionin kehitysyhteistyötä seuraavassa hankkeessa muiden eurooppalaisten kehitysjärjestöjen kanssa. Tähän Eurostep-verkostoon kuuluvien eurooppalaisten järjestöjen tarkoituksena on seurata EU:n kehitysyhteistyötä yhdessä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa parissa kymmenessä maassa Afrikassa, Karibialla ja Aasiassa.

Dominikaanisessa tasavallassa Kepa tukee paikallisten kansalaisjärjestöjen pyrkimyksiä seurata EU:n kehitysyhteistyön muotoilua ja toteuttamista vuosina 2002-2003. Seurannan teemoja ovat muun muassa köyhyyden vastainen taistelu, koulutus, kauppasopimukset ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen. Näillä näkymin Kepan toiminta Karibialla on varmaa heinäkuuhun 2003 asti. Jatkosta päätetään alkuvuodesta.

 

Kepa maailmalla 4/9: Karibia

  • toiminta alkoi 1999

     

  • toimisto Santo Domingossa Dominikaanisessa tasavallassa

     

  • työntekijöitä nyt: yhteystoimitsija /-tiedottaja Kent Wilska

     

  • tärkeimmät tehtävät: SASKin hankkeen puolipäiväinen projektijohtajuus, EU:n kehitysyhteistyön monitorointi yhdessä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa sekä kehityspoliittinen tiedotus