Uutinen

Keisarin uudet vaatteet - vai laatua kehityspolitiikkaan?

Kirsi Airaksinen Marjaana Jauhola
20.5.2003

Mitä tekemistä sukupuolten tasa-arvolla on maailmankauppajärjestön tai köyhyydenvähentämisstrategioiden kanssa? Kaipaatko kehityspoliittiseen keskusteluun sukupuolivaikutusten arviointia?

Ulkoministeriön julkaisema sukupuolten tasa-arvon edistämisen strategia ja toimintaohjelma Suomen kehitysmaapolitiikkaan vuosille 2003-2007 on nostattanut tasa-arvoon liittyvät kysymykset kaikkien huulille. Tavoitteena on lisätä Suomen vaikuttavuutta sukupuolten tasa-arvoisuuden edistämiseen yhdessä kumppanimaan kanssa ja sen avulla parantaa kehitysyhteistyön laatua.

Julkaistu strategia ja toimintaohjelma asettavat uudenlaisia haasteita myös järjestöille.

Strategian myötä ministeriö edellyttää järjestöiltä hankkeen tasa-arvovaikutusten selvittämistä. Se merkitsee myös uudenlaisten strategioiden valitsemista kansalaisjärjestöjen kehityspoliittiseen vaikuttamistyöhön.

Suomessa tarvitaan toimijoita, jotka tuntevat sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvien kysymysten erityisluonteen ja kykenevät näkemään yhteydet kehityspolitiikan ja kehitysmaiden naisten aseman välillä. Yksi tapa vahvistaa osaamista ja asiantuntijuuden kasvua järjestöissä on monimuotoisen ja aktiivisen toimijaryhmän kokoaminen.

Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tasa-arvoverkosto kokoontuu ensimmäisen kerran keskiviikkona 11.6.2003 klo 17.00 Kepan kokoustiloissa, Puhvelissa, os. Sörnäisten rantatie 25 B. Aluksi kartoitetaan järjestöjen tarpeita ja kiinnostuksenkohteita.
 


FinnWID -naiset kehitystyössä ry - tasa-arvotyötä jo 15 vuoden ajan

FinnWID seuraa naisen aseman kehittymistä eri elämän alueilla sekä ottaa kantaa sukupuolten välisiin tasa-arvokysymyksiin kehitysyhteistyössä ja muissa pohjoisen ja etelän välisissä suhteissa. Keskustelufoorumeina toimivat seminaarit ja tilaisuudet, jäsenlehti, www-sivut ja sähköpostilista sekä erilaiset kehitysyhteistyötapahtumat ja työryhmät, joita ovat eteläisen Afrikan naiset, paluutyöryhmä, globaalit äidit ja monikulttuuriset perheet sekä talouslukutaito. Järjestö on myös eurooppalaisen Women in Development Europe -verkoston jäsen. Lisätietoja:www.saunalahti.fi/finnwid