Uutinen

Kehysriihessä ei korotettu kehitysapumäärärahoja

Ministeri Väyrynen ei saanut kehysriihestä toivomiaan korotuksia kehitysyhteistyörahoitukseen, mutta hän ei tyydy päätökseen.
Pasi Nokelainen
11.3.2008

Hallitus sopi tiistaina 11. maaliskuuta valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009-2012. Päätökseen ei kuulunut ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministeri Paavo Väyrynen (kesk) toivomia korotuksia kehitysyhteistyömäärärahoihin.

Väyrynen ei tyydy päätökseen. Hän aikoo ehdottaa ensi viikon valtioneuvostokäsittelyssä määrärahojen lisäämistä siten, että ne vastaavat 0,51 prosentin osuutta bruttokansantulosta vuonna 2010 ja YK:n suosittelemaa 0,7 prosentin osuutta vuonna 2015.

"Ministeri Väyrysen halu pitää kiinni kehitysyhteistyösitoumuksista on ilahduttavaa", toteaa Kepan viestintäjohtaja Mika Railo.

Välitavoite 0,51 prosenttia on EU:n vanhoille jäsenmaille asetettu minimi, josta sovittiin Eurooppa-neuvostossa vuonna 2005. Jotta sitoumus voidaan toteuttaa, kehyksiin olisi ulkomisteriön tiedotteen mukaan pitänyt lisätä noin 50 miljoonaa euroa vuodelle 2010. Valtionvarainministeriön ehdottama määräraha vastaa tiedotteen mukaan vain 0,48 prosentin bktl-osuutta.

Lisäksi vuodelle 2011 tarvitaan noin 65 miljoonan euron lisäys, jotta tuolloin päästäisiin vuoteen 2015 tähtäävään varsinaisen sitoumuksen mukaiseen 0,55 prosentin bktl-osuuteen.

"Suomen pitää välttää kikkailua prosentin sadasosilla. Oleellista on lähettää selkeä viesti siitä, että myös Suomi on sitoutunut äärimmäisen köyhyyden poistamiseen. 0,7-prosentin tavoite on merkittävä osa sitoumusta", Railo sanoo.

Valtionvarainministeriö julkisti tiistaina myös aiempaa matalamman kansantalouden kasvuennusteen. Suhdannekatsauksen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 2,8 prosenttia ja ensi vuonna 2,3 prosenttia. Vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten tämä vaikuttaa talouden kokoon suhteutettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Suomen yhteenlasketut kehitysyhteistyömäärärahat ovat tänä vuonna 830 miljoonaa, joka vastaa budjetin ennusteen mukaan noin 0,44 prosenttia bruttokansantulosta.

Lisää tietoa aiheesta