Uutinen

Kehys: Yhteiset viestit EU-puheenjohtajuuskaudelle

Kehys ry:n teema syksyn EU-puheenjohtajuuskaudelle on "Johdonmukaisella politiikalla köyhyyttä vastaan". Kehys toivoo, että järjestöt puhuisivat sanoman puolesta yhdellä suulla.
Esa Salminen
16.5.2006
kehys_turvallisuus.jpgJärjestöt vaativat johdonmukaisuutta EU-politiikkaan: unioni on nyt maailman suurin kehitysavun antaja ja samalla kolmanneksi suurin aseiden viejä.

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys julkaisee 13. kesäkuuta järjestöjen ja median käyttöön taustajulkaisun, johon joukko isoja suomalaisjärjestöjä on koonnut näkemyksensä politiikan johdonmukaisuudesta. Julkaisu kantaa osuvasti yhteisesti sovitun vaikuttamisteeman nimeä: "Johdonmukaisella kehityspolitiikalla köyhyyttä vastaan".

"Kun jollain politiikka-alueella tehdään päätöksiä, niitä ei tehdä tyhjiössä, vaan vaikutukset näkyvät aina myös toisilla sektoreilla. Politiikan johdonmukaisuus, koherenssi, tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että nämä vaikutukset otetaan päätöksenteon eri vaiheissa huomioon", julkaisussa valistetaan.

Viisi vaatimusta, yksi ääni

Heinäkuussa alkavalla Suomen puheenjohtajuuskaudella maailman järjestöjen katseet kääntyvät kohti Suomea, ja haaste lobbaukselle ja tiedotukselle on suuri. Suomalaisjärjestöt ovat tiivistäneet tavoitteensa viiteen kunninanhimoiseen vaatimukseen.

Järjestöt vaativat, että kaikki EU-maat saavuttavat tavoitteen kehitysavun nostamisesta 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä, ja että EU:ssa kehityspolitiikan tulee olla itsenäinen lohko, joka ei ole alisteinen ulko–, turvallisuus– ja kauppapolitiikalle.

Järjestöjen mukaan kehityspolitiikan tavoitteet tulee integroida unionin sisä– ja ulkopolitiikkaan.  Kansalaisyhteiskunnan rooli ja asiantuntemus politiikan johdonmukaisuuden tutkimuksessa, toimeenpanossa ja seurannassa täytyy tunnustaa. Viimeinen vaatimus on, että unionin tulee edistää kehitysmaiden tahtoa ja kykyä toimeenpanna ne kansainväliset sopimukset, joihin ne ovat sitoutuneet.

"Olisi tärkeää, että kaikki järjestöt toitottaisivat näitä samoja viestejä koko puheenjohtajuuskauden ajan", toivoi Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen tiedotustilaisuudessa 15. toukokuuta. "Vain yhdessä meillä on niin kova ääni, että se kantautuu päättäjille saakka."

Lappalaisen toive on toteutunut osin jo syntyessään, sillä johdonmukaisuusjulkaisua on ollut tekemässä laaja joukko vaikutusvaltaisia suomalaisjärjestöjä. Mukana Kehyksen lisäksi ovat Sadankomitea, KATU, Crisis Management Initiative, Maan ystävät, Kepa, Pakolaisapu, Väestöliitto, Suomen World Vision ja Plan Suomi Säätiö.

Lisätietoja EU-puheenjohtajuuskauden teemoista, vaatimuksista ja aikatauluista Kepan jäsenille tarkoitetusta extranetistä.

Lisää tietoa aiheesta