Uutinen

Kehys koordinoi järjestöohjelmaa Suomen EU-puheenjohtajuuskautena

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry:ssä hahmotellaan parhaillaan järjestökentän tavoitteita Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle. Tavoitteena on liittää järjestöjen tapahtumat yhteisesti sovittujen teemojen alle ja lisätä siten vaikuttavuutta.
Sanna Jäppinen
13.6.2005

Suomen puolivuotinen puheenjohtajuuskausi EU:ssa alkaa kesällä 2006. Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry seuraa tarkasti puheenjohtajuuskaudelle ajoittuvia kehityskysymyksiä ja suunnittelee niihin liittyviä järjestökentän tavoitteita.

"Tiedossa on todella haasteellinen ja monimutkainen puheenjohtajuuskausi", toteaa kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen. "Kaudelle ajoittuvat Maailman kauppajärjestö WTO:n neuvottelukierros, parhaillaan valmisteilla olevan EU:n kehityspoliittisen linjauksen toimeenpanon seuranta ja mahdollisesti seuraava laajentuminen. Lisäksi perustuslain jatko on auki, samoin rahoituskehykset vuosille 2007-2013."

Kehys pyrkii kesän aikana selvittämään, mitä muita teemoja järjestöt haluavat nostaa esiin. "Nyt on jo ainakin mainittu vuosituhattavoitteet ja ihmiskauppa. Tarkoitus on, että sekä Kehyksessä että järjestöissä mietitään kesän yli, mihin halutaan keskittyä ja kokoonnutaan syksyllä."

Ensimmäinen puheenjohtajuuskauteen liittyvä järjestötapaaminen pidettiin 10.6. Paikalla oli kymmenkunta järjestöä. "Yhteydenottoja on tullut myös muilta kiinnostuneilta. Järjestöt ovat olleet tyytyväisiä siihen, että joku on nyt ottamassa koordinaatiovastuun", Lappalainen sanoo.

Kehys yrittää jatkossa toimi paitsi eräänlaisena järjestöjen tietotoimistona, jossa tiedetään missä milläkin suunnalla mennään, myös koordinoijana, joka pyrkii karsimaan päällekkäisiä tilaisuuksia.

"Tarkoitus olisi, että järjestöjen tilaisuudet sopisivat yhdessä sovitun sateenvarjon alle. Yritämme välttää sitä, että kaikki järjestävät tahoillaan omia seminaareja - suunnilleen sama joukkohan niissä kuitenkin kiertää. Yhteistyön avulla pyritään tietysti lisäämään myös järjestöjen työn vaikuttavuutta."

Kehyksen kautta suomalaisjärjestöille välittyy tietoa myös kansalaisyhteiskunnan toiminnasta unionin muissa jäsenmaissa: Kehys on osa eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen yhteenliittymää Concordia, joka edustaa yli 1 500 kansalaisjärjestöä.


Puheenjohtajuuskauteen liittyvästä yhteistyöstä kiinnostuneille järjestöille on perusteille sähköpostilista, johon voi liittyä ilmoittautumalla Kehys ry:n pääsihteerille Rilli Lappalaiselle, rilli.lappalainen@kehys.fi.