Uutinen

Kehitysyhteistyötä tekevä järjestö on pieni, nuori ja uskonnollinen?

Anna Staines
2.3.2003

Helsingin yliopiston Kehitysmaatutkimuksen laitoksen tutkijoiden Hisayo Katsuin ja Richard Wamain tutkimus Finnish NGDOs in the international development sphere on valmistunut. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää minkälaisia suomalaisia kansalaisjärjestöjä kehitysyhteistyön kentällä toimii ja mikä on niiden toiminnan luonne, toimintaympäristö sekä minkälaisia käytännön kokemuksia näille järjestöille on kertynyt vuosien myötä. Materiaali kerättiin kyselytutkimuksella ja haastattelemalla useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä, esimerkiksi lukuisia Kepan jäsenjärjestöjä.

Tutkimuksesta Kepalle tehdyn raportin mukaan suurin osa kehitysyhteistyötä tekevistä suomalaisista kansalaisjärjestöistä on perustettu alle 20 vuotta sitten eli ne ovat suhteellisen nuoria. Suurin osa järjestöistä on myös pieniä, alle 500 jäsenen järjestöjä. Suurin yksittäinen ryhmä on uskonnolliset järjestöt ja pienin hätäapuun keskittyvät järjestöt. Reilusti suurin osa järjestöistä toimii pääkaupunkiseudulla.

Järjestöjen kohdemaissa näkyy suuri hajonta, kuitenkin niin, että suurin osa suomalaisesta järjestöjen kehitysyhteistyöstä tehdään Saharan eteläpuolisen Afrikan alueella. Toiminta-alueista suosituin on koulutus. Suurin osa hankkeista on pituudeltaan alle viiden vuoden mittaisia.

Tutkimuksen mukaan paikallisen väestön osallistamisessa varsinkin hankkeiden suunnitteluun ja myös toteutukseen kohdemaissa on vielä puutteita. Sen lisäksi toimintaympäristön tuntemusta ja paikallisen kielen osaamista tulisi parantaa.

Yhteistyö toisten järjestöjen kanssa nähdään tärkeänä, varsinkin kun resurssipula niin rahoituksen kuin henkilökunnan suhteen näyttää vaivaavan monia järjestöjä. Sen lisäksi työssä tarvittavan tiedon hallintaa vaikeuttaa henkilökunnan nopea vaihtuvuus kansalaisjärjestökentällä.

Kepalle tehtyyn tutkimusraporttiin voi tutustua Kepan kirjastossa tai sen voi tilata itselleen osoitteesta timo.kovanen@kepa.fi.