Uutinen

Kehitysyhteistyön järjestörahat

Milma Kettunen
6.10.2003

Syksyllä haussa oleva hanketuki on osa Suomen kehitysyhteistyön kokonaisuutta. Kahdenvälisen ja monenkeskisen avun rinnalla toimivalle kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle myönnettiin tänä vuonna 40,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 11 prosenttia kaikista kehymäärärahoista. Hankkeita toteuttavia järjestöjä on tällä hetkellä 151.

Hanketuen lisäksi kehitysyhteistyön järjestömomentilta myönnetään tiedotustukea ja rahoitetaan suuria kumppanuusjärjestöjä, muutamia säätiöitä (KIOS, ABILIS ja Siemenpuu) sekä Kepan toimintaa. Tiedotustukeen rahasta varattiin tänä vuonna viisi prosenttia ja säätiöille neljä prosenttia.

Hanketuesta hieman yli puolet (51 prosenttia) myönnettiin kumppanuusjärjestöjen hankkeisiin. Nämä ennen kehysjärjestöinä tunnetut järjestöt ovat Suomen Lähetysseuran, SASKin ja Suomen Punaisen Ristin kaltaisia suuria järjestöjä, joita on nykyisellään seitsemän. Järjestöt laativat hankkeistaan monivuotisen suunnitelman, jonka pohjalta ministeriö tekee heidän kanssaan kolmivuotisen sopimuksen. Sopimuskauden aikana järjestöt hallinnoivat itse rahojaan ja voivat tarpeen tullen siirtää varoja hankkeesta toiseen.

Tällä hetkellä ministeriössä pohditaan vaihtoehtoisia malleja kansalaisjärjestötuen hallinnointiin. Ministeriötä vaivaa resurssipula, sillä hankehakemusten määrä on lisääntynyt huimasti viime vuosina.