Uutinen

Kehitysyhteistyömäärärahat nousevat vuonna 2003

KYO:n tiedote
16.9.2002

Hallitus esittää vuoden 2003 kehitysyhteistyön määrärahoihin 27,5 miljoonan euron korotusta. Määrärahojen esitetään nousevan 506,8 miljoonaan euroon, joka on 0,348 prosenttia ennustetusta bruttokansantulosta. Vuoden 2002 talousarviossa kehitysyhteistyömäärärahojen BKTL-osuus oli silloisten ennusteiden mukaan 0,341 prosenttia. Vuodelle 2003 esitetty BKTL-osuus on sen päätöksen mukainen, jonka hallitus teki maaliskuussa YK:n Monterreyssä pidetyn kehitysrahoituskokouksen valmistelujen yhteydessä.

Merkittävä osa lisärahoituksesta menee Suomen kasvavaan osuuteen EY:n kehitysyhteistyöbudjetista sekä Suomen maksuosuuksiin Euroopan kehitysrahastossa (EKR). Rahaa on lisäksi ohjattu hieman aiempaa enemmän siviilikriisinhallintaan, Maailman laajuiseen ympäristörahastoon (GEF), humanitaariseen apuun ja kansalaisjärjestötoimintaan.

Suomen kahdenvälisen avun suurimmat vastaanottajamaat ovat Mosambik, Vietnam ja Tansania. Afganistanin jälleenrakennusohjelmien tukemiseen ohjataan myös tulevana vuonna lisää rahaa, minkä lisäksi humanitaarinen apu maahan jatkuu. Monenkeskisessä yhteistyössä Suomi jatkaa merkittävää tukeaan YK:n kehitysohjelmalle UNDP:lle, YK:n väestörahastolle UNFPA:lle sekä YK:n lastenavun rahastolle Unicefille. Kehitysrahoituslaitoksista eniten tukea ohjataan Maailmanpankkiryhmään kuuluvan Kansainvälisen kehittämisjärjestön IDA:n 13. lisärahoitukseen.

Suomen pitkän ajan tavoite on nostaa maamme kehitysyhteistyörahat YK:n suosittelemaan 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Kehitysyhteistyöministeri Suvi-Anne Siimes asetti elokuussa valtioneuvos Harri Holkerin johtaman asiantuntijaryhmän tekemään selvityksen siitä, miten Suomi saavuttaa YK:n suositteleman tason. Holkerin ryhmän on määrä tehdä asiasta esitys ensi vuoden alkuun mennessä ja työstää selvitys kevään hallitusneuvottelujen tueksi.

"Avun korottamiselle on nyt laaja tuki Suomessa", toteaa kehitysyhteistyöministeri Suvi-Anne Siimes. "Samalla kun apua lisätään, on varmistettava, että yhteistyön laatu pysyy korkealla ja sen sisältö palvelee mahdollisimman hyvin sen päätarkoitusta eli köyhyyden vähentämistä kehitysmaissa. Kehitysyhteistyötämme ohjaa valtioneuvoston linjaus, jonka mukaan yhteistyötä keskitetään entistä harvempiin maihin ja järjestöihin. Keskittäminen auttaa osaltaan tehostamaan yhteistyötä ja täyttämään avun lisäämistä; vaativien kansalaisten odotukset."

Tilastotietoa Suomen kehitysyhteistyön määrärahojen muutoksista on osoitteessa global.finland.fi

Lisätietoja antavat kehitysyhteistyönministeri Siimeksen neuvonantaja Rauno Merisaari, puh. 040-724 0517, sähköposti: rauno.merisaari@formin.fi, yksikönpäällikkö Seija Kinni, puh. (09)1605 6283, sähköposti seija.kinni@formin.fi sekä tiedotuspäällikkö Katri Kaarniala, puh. (09) 1605 6348, sähköposti: katri.kaarniala@formin.fi.

UM:n kehitysyhteistyöosaston tiedote 17.9 2002