Uutinen

Kehitysyhteistyö sivuraiteelle EU:ssa?

EU:n ulkopoliittinen edustaja Javier Solana suunnittelee radikaaleja uudistuksia EU:n ministerineuvoston kokoonpanoon. Kansalaisjärjestöt pelkäävät, että Solanan suunnitelmat sysäävät kehitysyhteistyöasiat sivurooliin EU:n päätöksenteossa.
Janne Sivonen
4.6.2002

Tällä hetkellä EU-maiden ministerit kokoontuvat päättämään omien vastuualueidensa asioista 16 eri kokoonpanossa, mutta Solana suunnittelee määrän pudottamista kymmeneen. EU:n ministerineuvosto on unionin tärkein lainsädäntö- ja päätöksentekoelin.

Jos suunnitelma hyväksytään, se astuu voimaan ilmeisesti vuoden 2003 alussa. Virallisesti suunnitelma on tarkoitus ottaa esille EU:n huippukokouksessa Sevillassa 20.-21. kesäkuuta.

Yksi osa Solanan suunnitelmaa on kehitysyhteistyöasioista päättävän kehitysneuvoston liittäminen yleisten asioiden neuvostoon, joka käsittelee käytännössä lähinnä ulkopolitiikkaa. Useat kansalaisjärjestöt tuomitsevat kaavailut, sillä yleisten asioiden neuvostossa kehityskysymykset jäisivät helposti muun ulkopolitiikan varjoon. Yleisten asioiden neuvostossa kokoontuvat lähinnä EU:n jäsenmaiden ulkoministerit, joten unionin kehitysyhteistyötä koskevat päätökset siirtyisivät käytännössä pois kehitysyhteistyöministereiltä.

Monet pelkäävät, että uudistus on omalta osaltaan suuntaamassa EU:n mielenkiintoa pois köyhimmistä maista laajemminkin. Tulevaisuudessa poistolistalla saattaisi olla esimerkiksi kehitysyhteistyökomissaarin tehtävä. EU:n kehitysyhteistyötä BOND-järjestölle analysoinut Mirjam van Reise toteaakin European Voice -lehdessä, että Solanan uudistus saisi kehitysyhteistyön puolestapuhujat näyttämään EU:ssa "uppoavan Titanicin kannella soittavalta orkesterilta".

Myös suunnitelman salailu on herättänyt eri puolilla voimakasta arvostelua. Kristian Schmidt kehitysyhteistyökomissaari Poul Nielsonin kabinetista kertoo, että komissiossakin suunnitelmista on kuultu vain huhuja. Hän korostaa kuitenkin, että jos suunnitelma menee läpi, kyseessä on jäsenmaiden päätös. "Eurooppalaisten tulisi katsoa, keitä he äänestävät omiin parlamentteihinsa, sillä kehitysyhteistyöministerien tehtäviä on siirretty muille ministereille myös jäsenvaltioissa. Jos jäsenmaiden poliitikot eivät koe kehitysyhteistyötä niin tärkeäksi, että sille tarvitaan oma ministeri, niin miten kehitysyhteistyön asema voidaan turvata EU:ssa", Schmidt kysyy.