Uutinen

Kehitysyhteistyö keskittyy köyhyyden vähentämiseen

Matti Remes
22.2.2001

Valtioneuvosto teki torstaina periaatepäätöksen Suomen kehitysyhteistyön tavoitteiden toimeenpanosta. Päätöksen mukaan köyhyyden vähentäminen on entistä tärkeämpi tavoite kaikessa toiminnassa. Käytännössä uusi linjaus näkyy mm. siinä, että apua keskitetään tulevina vuosina kaikkein köyhimpiin kehitysmaihin ja väestöryhmiin.

Valtioneuvoston päätöksen pohjana on ulkoasiainministeriön tekemä kehitysyhteistyön maa- ja järjestöpolitiikan arviointi, jonka pohjalta on laadittu asiakirja Kehitysmaapolitiikan tavoitteiden toiminnallistaminen Suomen kehitysyhteistyössä . Täsmennettyjen kriteerien mukaan yhteistyömaiden valintaan vaikuttavat alhaisen tulotason lisäksi valtion oma kehitystahto ja käytännön edellytykset tehdä yhteistyötä. Suomi aikoo keskittää kahdenvälisen kehitysyhteistyönsä nykyistä harvempiin maihin ja suurempiin maaohjelmiin. Näiden kriteerien perusteella Suomi luopuu tulevan 5-7 vuoden aikana lahjamuotoisesta pitkäaikaisesta hankeyhteistyöstä muiden kuin köyhimpien maiden kanssa. Tällaisia maita ovat mm. Egypti, Namibia ja Peru. Näissä maissa yhteistyötä ohjataan kaupallis-taloudelliseen suuntaan.

Köyhyyden vähentämistavoite heijastuu myös tuettavien hankkeiden ja ohjelmien valinnassa. Sosiaalisektorin osuus kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä on viime vuosina kasvanut nopeasti. Apua on myös suunnattu erityisesti köyhien maaseutualueiden kehittämiseen ja usein kaikkein köyhimmille väestöryhmille, mm. maaseudun naisten toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen. HIV/aidsin torjunta korostuu.

Köyhyyden vähentämisen ohella kehitysyhteistyön keskeisimmät tavoitteet ovat valtioneuvoston aikaisempien linjausten mukaisesti ympäristöuhkien torjuminen sekä tasa-arvon, kansanvallan ja ihmisoikeuksien edistäminen. Kahdenvälisen kehitysyhteistyön lisäksi samoja tavoitteita edistetään Suomen monenkeskisessä kehitysyhteistyössä YK:n ja kansainvälisten kehitys- ja ympäristörahoituslaitosten kanssa sekä EU:n kehitysyhteistyössä.

Kehitysyhteistyön määrärahojen osalta pysyy voimassa hallitusohjelman päätös, jonka mukaan kehitysyhteistyömäärärahoja nostetaan ja YK:n suositusta (0,7 prosenttia bruttokansantulosta) tavoitellaan taloudellisen tilanteen salliessa. Kansantulo-osuus päätetään vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Alarajana on 0,34 prosenttia BKTL:sta.

Lisätietoja antavat kehitysyhteistyöministerin neuvonantaja Marko Ulvila (puhelin 09 1341 6405, 040 709 9775, marko.ulvila@formin.fi) ja kehitysyhteistyöosaston tiedotuspäällikkö Matti Remes (puh. 1341 6348, 040 519 3024, matti.remes@formin.fi).