Uutinen

Kehitysmaissa suhtaudutaan tulevaisuuteen länsimaita luottavaisemmin

Tulevaisuuden elinoloja koskeva yleinen mielipide on useimmissa köyhissä maissa optimistisempi kuin rikkaissa maissa, ilmenee yhdysvaltalaisen Pew Research -tutkimuslaitoksen kyselystä.
Jim Lobe
6.8.2007

IPS -- Enemmistö Pohjois-Amerikan, Länsi-Euroopan ja Japanin asukkaista uskoo, että seuraavan sukupolven elämä tulee olemaan huonommissa kantimissa kuin nykyään. Näin ajattelee neljä viidestä ranskalaisesta, lähes kolme neljästä saksalaisesta ja seitsemän kymmenestä japanilaisesta.

Tutkimusta varten haastateltiin 45 000 ihmistä 47 maassa. Suomi ei ollut tutkittujen maiden joukossa.

Sen sijaan 21:ssä 30 tutkitusta kehitysmaasta enemmistö tai huomattava määrä vastaajista uskoo, että heidän lapsillaan tulee olemaan parempi elämä kuin heillä itsellään.

Kaikkein optimistisimpia ovat Aasian ja Saharan eteläpuolisen Afrikan asukkaiden tunnelmat. Ainoastaan Tansaniassa ja Ugandassa tulevaisuudenkuva on synkkä.

Luottavaisimmin huomispäivään suhtautuvat kiinalaiset. Haastatelluista 86 prosenttia uskoo lastensa selviävän itseään paremmin.

Mielipiteet jakautuvat tasaisemmin Latinalaisessa Amerikassa ja arabimaailmassa. Etelä-Amerikassa johtopaikka on Chilellä, jonka asukkaista toiveikkaita on  62 prosenttia. Brasiliassa sen sijaan vain 28 prosenttia vastaajista uskoo lastensa valoisampaan tulevaisuuteen.

Arabeista optimistisimpia ovat marokkolaiset. Synkin tulevaisuuden kuva on miehitettyjen alueiden palestiinalaisilla, joista vain 18 prosenttia uskoo elämän kääntyvän paremmaksi heidän lapsilleen.

Voimakkaan talouskasvun maissa Latinalaisessa Amerikassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa vastaajat ovat tyytyväisempiä henkilökohtaiseen elämäänsä, perheen tulotasoon ja asuinmaansa oloihin kuin viisi vuotta sitten.

Hitaan talouskasvun maissa Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa vastaajien suhtautuminen näihin kolmeen muuttujaan on pysynyt samana tai huonontunut viiden vuoden aikana.