Uutinen

Kehitysmaiden taloudet kasvoivat poikkeuksellisen paljon vuonna 2004

Afrikan talous kasvoi 4,5 prosenttia vuonna 2004, mutta vauhti ei riitä maanosalle, jos se haluaa puolittaa köyhyyden vuoteen 2015 mennessä.
Jukka Aronen
26.1.2005

Tuoreen YK-raportin mukaan maailman kokonaistuotanto kasvoi neljä prosenttia vuonna 2004, ja sitä leimasi Kiinan vahva tuotannon kasvu ja Yhdysvaltain voimakas kysyntä.

Yhdysvaltain kasvava kulutus ja lisääntyneet puolustusmenot ovat johtaneet velan kasvuun ja kauppataseen vajeeseen. Taloustieteilijöitä huolestuttaakin eritoten suurvallan noin 650 miljardin dollarin kauppavaje ja sen vaikutus maailmantalouteen.

Raportin mukaan kehitysmaiden yhteenlaskettu talouskasvu oli viime vuonna 5,5 prosenttia. Luku on suurin kahteen vuosikymmeneen, ja kasvu johtuu osittain Kiinan hurjasta raaka-aineiden kysynnästä, jonka vaikutukset ulottuvat Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan saakka.

Afrikan talous kasvoi 4,5 prosenttia. Kohonneet kasvuluvut ovat raportin laatijoiden mukaan seurausta kasvaneesta maataloustuotannosta, parantuneesta poliittisesta vakaudesta ja kehitysavusta sekä tehokkaammista hyödykemarkkinoista. Toisaalta vain kuusi maata ylitti seitsemän prosentin kasvurajan, jota on pidetty edellytyksenä vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle. Peräti 43 maata jää yhä rajan alapuolelle.

Afrikan menestyneimpien maiden kohdalla on usein kysymys öljystä saaduista suhteellisen korkeista tuloista. Ainoa poikkeus on Mosambik.

Jos vuosi 2004 oli tuotannon huippu, niin seuraaville vuosille povataan heikompaa kasvua. YK-asiantuntijat uskovat, että jo kuluvana vuonna nähdään vaatimattomampaa taloudellista kehitystä.

Raportti ei keskity pelkästään taloudellisen tilanteen arviointiin vaan siinä myös esimerkiksi nuhdellaan harvinaisella tavalla Kansainvälistä valuuttarahastoa ja Maailmanpankkia siitä, että ne eivät ole ottaneet riittävän vakavasti vaatimuksia kehitysmaiden vaikutusvallan lisäämisestä laitosten päätöksentekokoneistoissa.

YK:n World Economic Situation and Prospects 2005 -raportti julkistettiin 25.1.

Lisää tietoa aiheesta