Uutinen

Kehitysmaat kaipaavat tukea ilmastonmuutoksen suitsimiseen

YK:n ilmastonmuutosraportin kolmatta osaa edeltäneessä konferenssissa kehitysmaat muistuttivat, että ne kärsivät pahiten ilmastonmuutoksen seurauksista ja tarvitsevat apua torjumiseen ja sopeutumiseen.
Sanna Jäppinen
4.5.2007

YK:n alaisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) neljännen seurantaraportin kolmas osa on julkistettu 4. toukokuuta. Tuoreen raportin teemana on ilmastonmuutoksen torjuminen. Aiemmat osaraportit julkaistiin helmi- ja huhtikuussa, ja niissä käsiteltiin ilmastonmuutoksen tieteellistä taustaa sekä seurauksia.

IPCC:n mukaan ilmastonmuutoksen suitsimiseen tarvittavat keinot ovat jo olemassa - eivätkä ne edes tule kohtuuttoman kalliiksi. Ennen muuta on leikattava kasvihuonepäästöjen määrää, heti.

Raportissa on esitetty arvioita siitä, mitä leikkaukset tulevat maksamaan. Jos ilmaston lämpenemisen rajaksi asetetaan kriittisenä rajana pidetty kaksi astetta, on päästöjä leikattava vuoden 2000 tasosta 50-85 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tämä veisi vain noin 0,12 prosenttia maailman vuotuisesta talouskasvusta, kun hyödynnetään uusia teknologioita ja kasvatetaan energiatehokkuutta, AFP-uutistoimisto kirjoittaa.

Ympäristöjärjestöt ovat ottaneet uusimman raportin innostuneina vastaan.

"WWF:n mielestä tämä on historiallinen hetki", järjestön ilmasto- ja energia-asiantuntija Stephan Singer totesi AFP:n mukaan.

"Nyt on ensi kerran osoitettu, että kunniahimoiset tavoitteet ilmansaasteiden kitkemiseksi eivät maksa omaisuutta. Hallituksilla ei siis ole mahdollisuutta vedota siihen, että toimenpiteet kaataisivat niiden talouden."

"Kehitysmaita tuettava uusissa teknologioissa"

Ennen raportin julkistusta Bangkokissa pidetyssä konferenssissa kehitysmaiden edustajat muistuttivat, että ilmastonmuutoksen seuraukset, kuten kuivuus, tulvat ja myrskyt, iskevät köyhiin maihin pahiten. Nämä maat myös tarvitsevat runsaasti apua selvitäkseen toisaalta muutoksen torjumisesta ja toisaalta seurauksista.

Esimerkiksi EU:n kanta konferenssissa oli, että myös kehitysmaiden on ruvettava välittömästi vähentämään kasvihuonepäästöjen määrää ja lopetettava rikkaiden maiden syyttely, AP-uutistoimisto kirjoittaa.

Huhtikuun IPCC-raportissa todettiin, että vuonna 2004 vain 20 prosenttia maailman ihmisistä asui vauraissa maissa, mutta nämä maat vastasivat 46 prosentista kasvihuonepäästöistä.

"Afrikka on ilmastonmuutoksen uhri. Se ei ole osallinen hiilidioksidipäästöihin", totesi Libyaa Bangkokissa edustanut Younis Al-Fenadi AP:n mukaan. "Lopullisessa raportissa pitäisi olla mukana lupauksia avusta Afrikalle - rahaa koulutukseen ja suunnitteluun."

Osa kehitysmaiden edustajista vaati sen tunnustamista, että köyhillä mailla pitää olla oikeus taloudelliseen kehitykseen, mutta samalla niitä on tuettava siirtymään puhtaampiin energiamuotoihin fossiilisten polttoaineiden sijaan.

"Tarvitsemme teknologiansiirtoa kehitysmaihin, sillä meillä ei ole varoja kehittää tarvittavia teknologioita itse", totesi srilankalainen Lalith Chandrapala.

Huhtikuun lopussa ilmestyneessä YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osaston "Industrial Development for the 21st Century: Sustainable Development Perspectives" -raportissa todettiin, että teollistuminen on edelleen taloudellisen kehityksen peruspilari.

Toisin kuin yleisesti ajatellaan, teollistumisen ei kuitenkaan tarvitse automaattisesti johtaa ympäristöongelmiin, vaan oikean politiikan avulla teollinen vallankumous voikin olla "puhdas vallankumous", UN News kirjoittaa.

Lisää tietoa aiheesta