Aurinkovoimala Gurgaonissa Intiassa. Maan uusiutuvilla energiavaroilla on huima potentiaali, jonka hyödyntäminen on vasta alussa.
Kuva:
Wikimedia Commons
Uutistausta

Kehitysmaat ilmastotalkoissa: Intia

Intialla on mahdollisuudet kasvattaa uusiutuvan energian tuotantoa, ja jonkin verran maassa jo tapahtuukin. Yrityksetkin ovat mukana puhtaamman energian markkinoilla. Juttusarjassa esitellään kehitysmaiden tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja haittojen minimoimiseksi.
Esa Salminen
15.3.2011

Intia on maailman neljänneksi suurin saastuttaja. Se on myöntänyt, että ilmastonmuutos on sillekin vakava uhka, mutta se pitää virallisen linjansa mukaan kehitystä itseään parhaana sopeutumisen keinona ilmastonmuutokseen.

Intialla ei ole pysyviä päästöjenvähennysvelvoitteita ennen vuotta 2012.

Intia investoi uusiutuviin

Intian viisivuotissuunnitelmassa kuitenkin korostetaan energiatehokkuutta ja tarvetta puhtaampaan ja uusiutuvaan energiaan. Kesäkuussa 2008 Intia julkaisi kansallisen ilmastonmuutossuunnitelmansa, jonka tarkoitus on linjata miten Intia voi sopeutua ilmastonmuutokseen säilyttäen talouskasvunsa. Tässäkään suunnitelmassa ei tosin ole tarkkoja, mitattavia tavoitteita.

Uusiutuvat energianlähteet nostavat päätään. Maan vesi-, tuuli- ja biomassaenergiaa ei hyödynnetä lähellekään niin hyvin kuin olisi mahdollista.

Maailmanpankki arvioi helmikuussa, että Intialla olisi mahdollisuus tuottaa hyvin halpaa energiaa 68 000 megawatin edestä. Erilaiset vaihtoehdot ovat tärkeitä, sillä samaisen Maailmanpankin mukaan Intian sähköntarve kasvaa 7,4 prosentilla vuosittain seuraavan 25 vuoden ajan. Se tarkoittaa, että sähköntuotannon on viisinkertaistuttava pysyäkseen mukana.

Uusiutuvilla energiamuodoilla tätä ei kokonaan kateta. Ydinenergiakapasiteettiaan Intia aikoo nostaa nykyisestä 4780 megawatista 63 000 megawattiin vuoteen 2032 mennessä.

Intian kokoiseen maahan mahtuu myös uudenlaisia aloitteita. Chandigarghin ja Kohiman kaupungit ovat ensimmäiset kuudestakymmenestä, jotka aikovat siirtyä kokonaan aurinkovoimakaupungeiksi. Pääkaupungin New Delhin virastorakennuksista aiotaan tehdä "vihreitä" ja Maharashtran osavaltion kaikki kunnat valmistelevat ilmastosuunnitelmaa.

Intian hallitus pyrkii kasvattamaan uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia 40 000 megawattilla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Intian suurin energianlähde ovat kuitenkin fossiiliset polttoaineet, joita maa tuo ulkomailta suuria määriä. Melkein 70 prosenttia Intian sähköntuotannosta turvataan hiilellä, 15 prosenttia vesivoimalla, 8 prosenttia maakaasulla, 4 prosenttia öljyllä, 3 prosenttia ydinvoimalla ja vain prosentti tuuli- ja aurinkovoimalla.

Kamppailua ja sopeutumista

Ilmastokeskusteluissa viitataan usein kehitysmaiden osalta kahteen leiriin: Kiinan ja Brasilian kaltaisiin nouseviin talouksiin, jotka voivat kilpailla päästöjen hillinnällä ja osallistua ilmastonmuutoksen torjumiseen, ja köyhiin maihin, jotka kamppailevat sopeutuakseen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin. Intian jättimäiseen ja moninaiseen luonteeseen kuuluu, että se istuu tiukasti molemmissa leireissä.

Intia on nouseva talous, mutta siellä asuu myös kolmannes maailman köyhistä. Köyhien asema on heikko, kun lämpötilan, sateiden ja kosteuden vaikutukset, syklonit ja tulvat lisääntyvät ja merenpinta nousee.

Yli 56 prosenttia Intian kotitalouksista on vailla sähköä, ja kolme neljästä taloudesta luottaa päivittäisessä energiantarpeessaan perinteisiin energianlähteisiin: polttopuuhun, lantaan ja viljelykasvien jätteisiin. Vaikka Intian absoluuttiset päästöt ovat mittavat, väkilukuun suhteutettuna intialaisten hiilijalanjälki on toistaiseksi minimaalinen. Sen talouskasvuennuste ei lupaa ilmastonmuutoksen kannalta hyvää: se saattaa nousta kasvihuonekasvupäästöjen tummanpuhuvalla listalla kolmannelle sijalle jo vuonna 2015.

Yritykset ilmastotalkoissa

Vuoden 2009 State of the World -raportin mukaan Intian yritysmaailma ei ole järin vakuuttunut maan hallituksen johtajuudesta ilmastokysymyksissä. 83 prosenttia yritysjohtajista kuitenkin sanoi tuntevansa ilmastonmuutoskysymykset ja 65 prosentin mukaan Intian tulisi näyttää tietä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Raportin mukaan intialaisten yritysten investoinnit puhtaampaan energiaan ja energiatehokkuuteen ovat kasvussa. Intiassa ymmärretään puhtaamman energian asema markkinavalttina. Useat elektroniikkayritykset pyrkivät hiilineutraaliuteen, Banagloren Reva-auto on maailman myydyin sähköauto ja aurinkoenergiayritys Suzlon on Aasian suurin alallaan, maailman tasolla viides. Yritysjätti Tatan aurinkoenergiasiipi Tata BT Solar on uumoillut, että aurinkovoimalla voitaisiin tuottaa kaikki Intian energiantarve vuoteen 2100 mennessä.

State of the Worldin mukaan tarvitaan kuitenkin hyvää politiikkaa: hiiliverotus, puhtaamman energian verohelpotukset, parempi infrastruktuuri ja selkeät ohjeet ja standardit voisivat helpottaa sitä, että yksityinen sektori tekisi vielä enemmän.