Amazonasin suojeleminen voi olla Brasilian tärkein ympäristöteko.
Kuva:
Shutterstock
Uutistausta

Kehitysmaat ilmastotalkoissa: Brasilia

Brasilia on yksi maailman suurimmista saastuttajista, mutta se on myös sitoutunut ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. Amazonin metsäkatoa on vähennetty merkittävästi, ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisätään. Juttusarjassa esitellään kehitysmaiden tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja haittojen minimoimiseksi.
Miina Poikolainen
24.3.2011

Brasilia on Etelä-Amerikan suurin maa ja johtavin energiankuluttaja. Sen alueella asuu noin puolet Etelä-Amerikan väestöstä. Brasilia kuuluu nouseviin talouksiin, ja se myös pyrkii pois kehitysmaaryhmästä ottamalla aktiivisen roolin ilmastonsuojelussa. Suurin osa Brasilian sähköstä tuotetaan vesivoimalla, eikä maassa ole enää henkilöautoja, jotka kulkisivat pelkällä bensiinillä.

Brasilia on maailman kolmanneksi suurin vesivoiman tuottaja heti Kanadan ja Kiinan jälkeen: yli 80 prosenttia sähköstä tuotetaan vesivoimalla yhteensä 450 padon avulla.

Loput maan 70 000 megawatin sähköntuotannosta saadaan maakaasusta (11%), öljystä (6%), kivihiilestä (2%), ydinvoimasta (3%) sekä uusiutuvista energianlähteistä kuten biomassasta ja tuulivoimasta, joiden osuus on yhteensä alle 4 prosenttia.

Brasilian tavoitteena on nostattaa uusiutuvien energialähteiden osuutta sähköntuotannossa 12 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. WWF:n mukaan Brasilian olisi mahdollista tuottaa jopa 20 prosenttia nykyisestä sähköntarpeestaan tuulivoimalla.

Ongelmallinen etanoli

Brasiliaakin 1970-luvulla koetelleen öljykriisin jälkeen maa alkoi kehittää vaihtoehtoisia energialähteitä kuten sokeriruo'osta tehtävää etanolia. Nyt Brasilia on yksi maailman suurimmista bioetanolin tuottajista ja vientimaista. Vuonna 2009 se tuotti lähes 40 prosenttia maailman polttoaineena käyttämästä etanolista.

Bioetanoli on uusiutuvaa ja vähemmän saastuttavampaa kuin öljy, mutta sen tuotantoon kuluu paljon vettä ja tuotannossa muodostuu päästöjä. Sokeriruo'on viljelymetodit ovat myös aiheuttaneet maaperän eroosiota ja lisänneet torjunta-aineiden määrää. Bioetanoli onkin selkeä haaste sekä Brasilian ruokaturvan että Amazonin alueen kannalta.

Syyskuussa 2009 hallitus kielsi sokeriruo'on kasvattamisen tietyillä haavoittuvilla alueilla kuten Pantanalin kosteikoilla ja Amazonin sademetsässä. Alueille ei saa perustaa uusia viljelmiä, mutta vanhat saavat jatkaa toimintaansa. Uusien säännösten ansiosta sokeriruokoviljelmät on kielletty 92,5 prosentissa Brasilian maa-alueista.

Metsäkato kuriin

WWF huomautti viime vuoden lopulla ilmestyneessä raportissaan, että usein unohdetaan, että metsäkato on toiseksi suurin kasvihuonepäästöjen aiheuttaja. Siitä aiheutuu jopa 20 prosenttia kaikista maailman päästöistä.

Amazonin sademetsistä yli puolet sijaitsee Brasilian alueella. Maapallon keuhkoiksikin kutsuttu sademetsä sekä kärsii ilmastonmuutoksesta että voi hidastaa sitä. Metsä on hiilinielu, ja kun sitä hakataan tai sitä häviää sään ääri-ilmiöiden tähden, ilmaan vapautuu entistä enemmän hiilidioksidia. Tämä puolestaan kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Brasilia onkin jo vuosien ajan pyrkinyt vähentämään metsäkatoa: vuodesta 2004 lähtien Amazonin metsäkatoa on saatu vähennettyä 56 prosentilla. Vuonna 2010 silloinen presidentti Lula da Silva ilmoitti, että metsäkato on noin 2 500 neliömailia (noin 6 500 neliökilometriä) vuodessa, mikä on kolmasosa vuoden 2000 lukemista. Tähän on päästy esimerkiksi perustamalla suojelualueita, kiristämällä laittomista hakkuista ja muista ympäristörikoksista seuraavia rangaistuksia sekä luomalla metsätaloutta sääteleviä lakeja.

Mustaa valkoisella

Brasilian energiantarpeen arvioidaan kasvavan noin viisi prosenttia vuodessa seuraavan 15 vuoden ajan. Tämä tarkoittaa, että maan tulisi vähintään kaksinkertaistaa sen tämänhetkinen kapasiteetti vuoteen 2020 mennessä.

Brasilia on kuitenkin tehnyt vapaaehtoisia lupauksia päästövähennyksistä. Se kirjasi jo Kööpenhaminan kokouksen jälkeen tavoitteensa lakiin toisin kuin muut maat. Joulukuussa 2009 Brasilia ilmoitti, että sen tavoitteena on vähentää päästöjä jopa 39 prosentilla nykyisestä vuoteen 2020 mennessä.

Keinoja, joilla tavoitteeseen pyritään, ovat esimerkiksi biopolttoaineiden käytön sekä vesivoiman lisääminen entisestään, Amazonin metsäkadon vähentäminen ja laidunmaiden entistäminen. Ainakin toistaiseksi Brasilia on ajanut kestävää ympäristöpolitiikkaa, mutta nähtäväksi jää, pystyykö se toteuttamaan lupauksensa.