Uutinen

Kehitysmaat eivät innostu IMF:n äänestysreformista

IMF:n kevätkokouksessa esitetyt muutokset rahaston demokratiavajeen korjaamiseksi eivät tyydytä kehitysmaiden G24-ryhmän edustajia.
Janne Hukka
25.4.2006

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) päätti yhdessä Maailmanpankin kanssa pitämässään kevätkokouksessa 22.-23. huhtikuuta aloittaa uudistusprosessin, jonka tarkoituksena on luoda rahastosta demokraattisempi, avoimempi ja tehokkaampi.

Kehitysmaiden G24-ryhmän mukaan esitettyjä muutoksia ei kuitenkaan ole tarpeeksi, jotta IMF:n edellytyksiä köyhyyden poistamiseksi parannettaisiin. G24:ään kuuluvat muun muassa Argentiina, Kolumbia, Iran, Sri Lanka, Etelä-Afrikka, Intia, Nigeria, Meksiko ja Filippiinit.

IMF:n hallintoneuvosto pyysi toimitusjohtaja Rodrigo Ratoa kehittämään uudistussuunnitelman esiteltäväksi järjestön syyskokoukseen, joka pidetään syyskuussa Singaporessa, kirjoittaa TODAYonline.com. Komitea pyysi Ratoa miettimään etenkin sitä, kuinka kehitysmaiden ja nopeasti kasvavien kansantalouksien äänivaltaa voisi lisätä.

Uudistuksilla pyritään vastaamaan kritiikkiin, jota IMF on saanut erityisesti nopeasta talouskasvua nauttivien kehitysmaiden taholta.

Tällä hetkellä äänioikeus IMF:ssä määräytyy kunkin jäsenvaltion bruttokansantuotteen koon mukaan. Suurinta äänivaltaa hallussaan pitävät valtiot, kuten Yhdysvallat, ovat pitkään puolustaneet nykyistä järjestelmää, mutta etenkin pienten eurooppalaisten maiden odotetaan vastustavan nyt ehdotettuja muutoksia eniten, kirjoittaa Financial Times.

"IMF:n uskottavuudelle on tärkeää, että voimme edetä tässä asiassa nopeasti", Rato sanoi.

Raton odotetaan esittävän kaksiosaista uudistussuunnitelmaa, jossa ensimmäisellä kierroksella annettaisiin lisää vaikutusmahdollisuuksia rajatulle määrälle kehitysmaita. Puheessaan Rato mainitsi ainakin Kiinan, Meksikon, Etelä-Korean ja Turkin kuuluvan ensimmäiksi muutoksista hyötyviksi valtioiksi

G24:n talousministerit vastasivat varautuneesti IMF:n ehdottamiin muutoksiin. Järjestön edustajien mukaan nykyjärjestelmän korjaamiseen tarvittaisiin paljon kattavampaa muutospakettia, jonka tarkoituksena olisi vastata köyhyyden vastaisen taistelun haasteisiin tarmokkaammin, Reuters raportoi.

"Haluaisimme nähdä paljon perusteellisemman uudelleenarvioinnin järjestön tilasta", sanoo G24:n sihteeristön johtaja Ariel Bura.

G24:n mielestä IMF:n uudistusten tulisi antaa kaikille kehitysmaille lisää äänivaltaa, helpottaa niiden jäsenyyteen liittyviä ehtoja sekä ottaa paremmin huomioon niiden kansantalouksien heikompi vastustuskyky kansainvälisen kaupan vaihteluille.

Lisää tietoa aiheesta