Uutinen

Kehitysaputukea nicaragualaiselle journalismille

Suomi tukee 40 000 eurolla nicaragualaista journalismia. Hankkeen tavoitteena on tukea maan demokratiaa vahvistamalla kriittistä lehdistöä.
Kimmo Lehtonen
26.6.2002

Suomen Managuan-lähetystön asiainhoitajan Sirpa Mäenpään mukaan korruption vastaisessa toiminnassa sekä demokratian, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien edistämisessä "tuki tutkivalle ja vastuulliselle lehdistölle on vahva alue".

Siksi Suomen Nicaraguan-lähetystö päätti alkaa rahoittaa maan entisen presidentin nimeä kantavan säätiön (Fundación Violeta Barrios de Chamorro) "Journalismi, demokratia ja hallinto" -hanketta.

Hankkeella pyritään kohentamaan julkisen hallinnon virkamiesten, toimittajien ja tavallisten kansalaisten kykyä tarkastella kriittisesti tiedotusvälineiden yhteiskunnallista roolia ja tehtävää demokratian edistämiseksi ja hyvän hallinnon luomiseksi.

Hankkeen muita teemoja ovat muun muassa korruptio, poliittinen pluralismi ja politiikan nykyaikaistaminen, instituutioiden läpinäkyvyys, oikeuslaitos ja rankaisemattomuus sekä rahamarkkinoiden vakaus. Hankkeen yhteydessä tehdään mielipidekyselyitä, erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä sekä järjestetään koulutusta.

Nicaraguan uusi presidentti Enrique Bolaños on käynnistänyt ripeästi korruption vastaisia toimia. Uusi tilanne tarjoaa melko kehittymättömälle nicaragualaiselle tutkivalle journalismille haastetta yllin kyllin. Chamorron säätiön hankkeen avulla paikallisia toimittajia tutustutetaan modernin journalismin vaatimuksiin.

Suomen rahoittaman hankkeen koordinaattorina toimii Violeta Chamorron tytär, Nicaraguassa hyvinkin tunnettu toimittaja Christiana Chamorro.

Tuki hankkeelle on yhteensä 40 000 euroa, ja ne otetaan Suomen Nicaraguan-lähetystön paikallisen yhteistyön määrärahoista.