Uutinen

Kehittyvien maiden talouskasvu hidastuu

Maailmanpankin arvion mukaan finanssikriisi näkyy jo kehittyvien maiden talouskehityksessä. Maailmankaupan hidastuminen vaikuttaa merkittävästi köyhien maiden talouskasvuun, ja esimerkiksi Afrikan elintarviketilanteeseen ei näy vielä kohennusta.
Olli Seuri
11.12.2008

Kehitysmaiden talousnäkymät ovat heikkenemässä Maailmanpankin uusimman arvion mukaan. Globaali finanssikriisi on hiljentänyt markkinoita, ja rikkaiden maiden jyrkkä syöksy heijastuu nyt ympäri maailmaa.

Maailmanpankin "Global Economic Prospects 2009" -selvitys osoittaa, että globaali talous kasvaa edelleen, mutta hitaammin kuin ennen. Kehittyvien maiden bruttokansantuote kasvoi vielä vuonna 2007 lähes kahdeksalla prosentilla, mutta ensi vuonna kasvu on Maailmanpankin arvion mukaan 4,5 prosentin luokkaa.

Myös Aasian kehityspankki on laskenut vuoden 2009 talouskasvuarviotaan prosentilla. Jopa Kiinan talouskasvu hiljenee hieman.

Kehittyvät maat sijaiskärsijöinä

Länsimaiden talouden nopea lasku vähentää merkittävästi kehitysmaiden vientituotteiden kysyntää, ja maailmankauppa hidastuu kokonaisuudessaan ensi vuoden aikana. Samoin investoinnit vähentyvät, kun talous on epävakaa ja lainaehdot tiukkenevat.

"Nyt tarvitaan nopeita toimenpiteitä, jotta voimme vähentää kriisin vaikutuksia reaalitalouteen ja köyhimpiin maihin. Voimme vaikuttaa esimerkiksi rakentamalla parempia teitä, rautateitä, kouluja ja tukemalla terveydenhuoltoa", Maailmanpankin pääekonomisti Justin Lin sanoi raportin julkaisutilaisuudessa.

Maailmanpankki onkin luvannut pumpata pahiten kärsineisiin talouksiin kaksi miljardia dollaria matalakorkoista lainarahaa. Maailmanpankin pääjohtaja Robert Zoellick varoitti köyhyyden kasvavan finanssikriisin vuoksi.

"Arviomme mukaan prosentin lasku kehittyvien maiden taloudessa tarkoittaa 20 miljoonaa uutta köyhää."

Afrikan nälänhätä pahenee

Köyhät maat kärsivät edelleen myös ruokakriisistä. YK:n elintarvike ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan tilanne saattaa ensi vuonna olla vieläkin huonompi. Järjestön mukaan on todennäköistä, että epävakaa taloustilanne on johtanut vähempään tuotantoon, jolloin nälkää näkevien määrä voi lisääntyä.

Pahiten nälästä kärsii Afrikka, jossa on jo 16 maata, joissa nälässä elää yli kolmannes väestöstä. Nälkää näkevien määrä on kasvanut tänä vuonna FAO:n mukaan 40 miljoonalla ihmisellä, ja luku on nyt 963 miljoonaa. Näin vaikka peruselintarvikkeiden hinnat ovat jo lähteneet laskuun kesän huippuhinnoista.

FAO:n raportin mukaan hallitusten pitäisi nyt sijoittaa pienviljelyyn, koska suuri osa maaseudulla asuvista köyhistä saa tulonsa ja ravintonsa maanviljelystä. Järjestön maatalousekonomisti Mark Smulders huomautti, että nälkä on köyhyyteen liittyvä rakenteellinen ongelma, eikä sitä saa unohtaa finanssikriisin varjolla. Nälkä vaikuttaa myös köyhissä maissa ihmisten kykyyn ansaita itse elantonsa.

Lue lisää aiheesta