Uutinen

Kaupungit verkostoituvat Latinalaisessa Amerikassa: tavoitteena kestävä kehitys

Marcelo Jelen
26.4.2001

(IPS - Montevideo) Ympärisölle ystävällinen kehitys köyhissä maissa vaatii rikkaiden maiden tukea, siitä kansainvälinen yhteisö on entistä yksimielisempi. Kysymys kuuluukin: miten se toteutetaan?

Latinalaisessa Amerikassa vastausta on haettu paikallisten viranomaisten luomista verkostoista. Niiden toivotaan torjuvan kansainvälisen avun liiallista keskittymistä.

Verkostojen avulla paikallishallinto tiivistää yhteistyötään kansalaisyhteiskunnan, korkeakoulujen, kansainvälisten luottolaitosten sekä kehitysapua antavien maiden kanssa. Malli soveltuu erityisen hyvin ympäristönsuojelun suunnitteluun, Uruguayn pääkaupungissa Montevideossa kokoontuneessa kaupunkialueiden kestävän kehityksen konferenssissa arvioitiin.

Apu suoraan paikallistasolle

Paikallisten viranomaisten verkostoitumista on jo kokeiltu käytännössä. Esimerkiksi Salvadorin kaupungit löysivät omien verkostojensa avulla uusia tapoja kerätä varoja maata alkuvuodesta koetelleiden maanjäristysten aiheuttamien tuhojen korjaamiseen.

Apastepequen pormestari Miguel Angel Gómez kertoo, että kansainvälisen avun osoittaminen pelkästään Salvadorin keskushallinnolle vaikeutti alueen avustusponnistuksia. "Kuntien viranomaisilla oli käytettävissään vähemmän apua kuin esimerkiksi poliittisella oppositiolla", Gómez sanoo.

Valtion jakamista avustuksista paitsi jääneet paikalliset viranomaiset päättivät perustaa oman solidaarisuusverkostonsa. Sen edustajat lähtivät itse hakemaan kansainvälistä tukea suoraan avunantajamaista.

"Kuntien anoma apu saapui lentokentälle seitsemässä päivässä", Gómez kertoo. "Tämä oli mahdollista paikallishallinnon, kansalaisjärjestöjen, kansainvälisten ryhmien sekä lehdistön tiiviin yhteistyön ansiosta."

Maailmanpankin asiantuntija Teresa Serra muistuttaa kuitenkin, että kaupunkien ja valtion tavoitteita on vaikea sovittaa yhteen. Myös kansallisten ja kansainvälisten elinten yhteistyössä on parantamisen varaa.

Kuntien lisäksi hajautettuun yhteistyöhön pyrkivät yliopistot, kansalaisjärjestöt, yhdistykset ja yritykset, Kanadan kehitysyhteistyöhankkeissa työskentelevä Isabelle Hentic sanoo. "Tällaisissa verkostoissa itse hankkeiden kehittäminen on yhtä tärkeää kuin niistä saadut tulokset."

Slummialueiden ympäristökysymyksiin puututtava

Gómez, Serra ja Hentic osallistuivat alkuvuodesta Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen kaupunkien kestävän kehittämisen konferenssiin Montevideossa. Yksi konferenssin tavoitteista oli suunnitella uusia toimintatapoja, joilla vastataan sekä ympäristö- että sosiaalipolitiikan asettamiin vaatimuksiin.

Molempia tarvitaan, sillä maaltapako keskittää taloudellisen toiminnan entistä enemmän kaupunkeihin.

Erityisen tärkeää olisikin huomioida ympäristönsuojelu kaupunkien laitamille syntyneillä slummialueilla, muistutetaan konferenssin pohjaksi laaditussa raportissa.

Ympäristön rappeutuminen kaupungeissa on pakottanut entuudestaan rahapulasta kärsivän paikallishallinnon ottamaan vastuuta toiminnoista, jotka ovat aikaisemmin kuuluneet keskushallinnolle. Siksi kaupungit ovat solmineet suoria yhteyksiä vauraisiin maihin ja kansainvälisiin avustusjärjestöihin, konferenssiin osallistuneet kaupunkien päättäjät kertoivat.

Montevideon kaupunkia konferenssissa edustanut Adolfo Pérez Piere valitteli omassa puheenvuorossaan, että "ympäristön tila heikkenee teknisestä kehityksestä sekä tutkijoiden ja kansainvälisten järjestöjen varoituksista huolimatta. Kestävä kehitys on yhä kaukainen unelma."

(Inter Press Sevice)

Lisää IPS:n uutisia Maailma kylässä -festivaalin kotisivulla: www.kepa.fi/maailmakylassa