Uutinen

Kauppasuhteet vaikeuttavat Afrikan ja EU:n kumppanuutta

Afrikan valtiot ovat yhä vastahakoisempia allekirjoittamaan EPA-vapaakauppasopimuksia, ilmeni EU:n ja Afrikan huippukokouksessa.
Sanna Jäppinen
10.12.2007

EU:n ja Afrikan valtioiden Lissabonissa 7.-9. joulukuuta pitämän huippukokouksen pääteemana oli maanosien uudenlainen kumppanuus, johon kuuluu nykyistä tiiviimpi yhteistyö niin turvallisuuden, kaupan, kehityksen kuin hyvän hallinnonkin suhteen.

"Olemme päättäneet rakentaa uutta poliittista kumppanuutta, jonka avulla selätetään perinteinen avunantajan ja -saajan suhde", todettiin kokoukseen osallistuneiden maiden yhteisessä julkilausumassa.

Kokouksessa hyväksyttiin uusia suhteita lujittava toimintasuunnitelma sekä lyötiin lukkoon seuraan huippukokouksen ajankohdaksi vuosi 2010. Ongelmalliset kauppasuhteet osoittautuivat kuitenkin heti alkumetreillä tasaveroisuuteen tähtäävän kumppanuuden kompastuskiveksi.

EPA-sopimukset hiertävät

Kokousväkeä puhuttivat Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden EU:n kanssa neuvottelemat EPA-vapaakauppasopimukset (Economic Partnership Agreements), joiden on tarkoitus korvata vuoden 2008 alussa nykyiset sopimukset.

Muun muassa lukuisat kansalaisjärjestöt ovat arvostelleet EPA-sopimuksia pikemminkin kehitystä vastaan kuin sen puolesta toimiviksi instrumenteiksi. Vastavuoroiset sopimukset avaavat kyllä EU:n markkinat kehitysmaille, mutta samalla kehitysmaat joutuvat avaamaan omat markkinansa rikkaille maille. Tämä voi tietää kuoliniskua monille teollisuudenaloille ja ihmisten elinkeinolle, muistutti muun muassa kansainvälinen Oxfam-kehitysjärjestö huippukokouksen alla.

EU:ta on kritisoitu kovin sanoin myös siitä, että  se painostaa kehitysmaita allekirjoittamiseen liian tiukalla aikataululla.

Itäisen Afrikan EPA-neuvotteluryhmään kuuluneet viisi maata - Burundi, Kenia, Ruanda, Tansania ja Uganda - ehtivät ensimmäisinä allekirjoittaa sopimuksen marraskuun lopussa. Nyt vastarinta EPA-sopimuksia kohtaan on kuitenkin noussut, ja monet Afrikan valtiot arvioivat sopimusten vahingoittavan entisestään niiden muutenkin haavoittuvaa taloutta.

"Emme enää puhu EPA-sopimuksista: olemme hylänneet ne", totesi Senegalin presidentti Abdoulaye Wade BBC:n mukaan. Wade vaati EU:ta etsimään vaihtoehtoja sopimuksille.

Muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel yritti tyynnytellä kapinamielialaa. "Aiomme vielä punnita, voiko EU olla joustavampi", hän totesi Reutersin mukaan.

Nyt näyttää jo selvältä, että vuoden loppuun mennessä ei lopullisia sopimuksia saada välttämättä aikaan. Kokouksessa päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että useiden maiden kohdalla tehdään väliaikaisia sopimuksia.

"Suuri toiveemme on, etteivät väliaikaiset sopimukset sido muita maita ja vaikeuta asioita myöhemmin. Olemme pulassa, jos kumppanuus perustuu Afrikan yhtenäisyyden heikkouteen", arvioi Afrikan unionin komission puheenjohtaja Alpha Oumar Konare.

Kiistakapulana Kiina

Tasaveroisia suhteita tavoiteltaessa myös EU:n viime aikoina esittämä huoli Kiinan kasvavasta vaikutusvallasta Afrikassa tuntuu kyseenalaiselta holhoamiselta.

EU on vedonnut siihen, että lujittaessaan kauppasuhteita Afrikan valtioiden kanssa Kiina ei ole kiinnostunut ihmisoikeuksien tai hyvän hallinnon edistämisestä. Taustalla vaikuttaa pelko siitä, että EU menettää asemansa Afrikan suurimpana kauppakumppanina.

Afrikan johtajat vakuuttivat huippukokouksessa kykenevänsä itsenäiseen ajatteluun kauppasuhteiden luomisessa.

"Afrikka puolustaa omia etujaan, taloudellisia etujaan. Kiinasta ja Intiasta on tullut Afrikan merkittäviä kumppaneita", Senegalin Abdoulaye Wade totesi.

Myös Mosambikin presidentti Armando Guebuza arvioi nyky-Afrikan olevan "itsenäinen, kypsä ja vastuullinen".

Lisää tietoa aiheesta