Uutinen

KATU kaavailee siviilikriisinhallinnan keskusta

Janne Sivonen
11.6.2001

Suomalaisten kansalaisjärjestöjen muodostama konfliktinehkäisyverkosto KATU (Kansalaisten turvallisuusneuvosto) ehdottaa tuoreessa selvityksessään uutta keskusta, joka yhdistäisi siviilikriisinhallinan ja konfliktinehkäisyn parissa työskenteleviä viranomaisia ja kansalaisjärjestöjä.

KATU:n mukaan keskusta tarvitaan, sillä tällä hetkellä siviilikriisinhallintaa vaivaa toiminnan pirstaleisuus. Uusi keskus toimisi valtionhallinnon eri toimialojen leikkauspisteenä sekä toisaalta julkishallinnon ja kansalaisjärjestökentän yhteistyöelimenä, tutkimuslaitoksena sekä kouluttajana.

Ajatus siviilikriisinhallinnan keskuksesta nousi esiin KATU:n vuosikokouksessa, joka valitsi verkoston puheenjohtajaksi kansanedustaja Sirpa Pietikäisen. Hän katsoo, että kansalaisjärjestöillä on paljon annettavaa kriisinhallintatyössä: "Järjestöjen vahvuus on ennen kaikkea varhaisvaiheen konfliktinehkäisyssä. Kansalaisyhteiskunnan kontakteista eri puolille maailmaa olisi suurta hyötyä tutkijoille ja viranomaisille, joiden tulisi ohjata kansainvälistä tukea niille ihmisryhmille, jotka pyrkivät itse ehkäisemään alueensa konflikteja", toteaa Pietikäinen.

Myös KATU:n pääsihteeri Anne Palm toivoo, että kansalaisjärjestöjen ammattitaitoa hyödynnettäisiin kunnolla: "Kriisinhallintatyötä tekevän järjestökentän ja viranomaisten yhteistyön tulisi ehdottomasti muuttua säännölliseksi ja pysyväksi", painottaa Palm.

Vuosikokouksessa vieraillut eurooppalaisen konfliktinehkäisyverkoston (European Platform for Conflict Prevention and Trasnformation) toiminnanjohtaja Paul van Tongeren korostaa, että konfliktien ehkäisylle tulisi luoda toimivat perusrakenteet. Tällä hän ei tarkoita pelkästään KATU:n ideoimaa keskusta, vaan kriisinhallinta ja konfliktien ehkäisy tulisi huomioida entistä paremmin niin yliopistojen koulutusohjelmissa, kansalaisjärjestöjen resurssoinnissa kuin rahoituksessakin. Esimerkiksi kehitysyhteistyön ja humanitääriseen avun piirissä tällaiset perusrakenteet ovat van Tongerenin mukaan itsestäänselvyyksiä, mutta ainakaan Euroopassa konfliktien ehkäisyä ei huomioida vielä kunnolla.

"On hämmästyttävää, että Euroopassa on vain viitisen yliopistoa, joilla on kattavaa opetusta konfliktien ehkäisystä. Yksi näistä on Uppsalan yliopisto, mutta heidänkin seminaareissaan käy eurooppalaisten sijaan lähinnä amerikkalaisia", ihmettelee van Tongeren.

KATU:n kotisivut: www.katu-network.fi/

European Platform for Conflict Prevention and Trasnformation: www.euconflict.org