Uutinen

Kansanedustajaehdokkaat kannattavat Tobinin veroa

Suomen Attacin tiedote
4.3.2003

Suomen Attacin vaalikyselyyn vastanneista kansanedustajaehdokkaista yli 90% kannattaa valuutansiirtoveroa eli ns. Tobinin veroa. 70 % on sitä mieltä, että seuraavaan hallitusohjelmaan on asetettava tavoite kansainvälisestä valuutansiirtoverosopimuksesta. 21 % kannattaa veroa vain siinä tapauksessa, että euromaiden lisäksi valuutanverosopimukseen liittyvät myös USA, Iso-Britannia ja Japani. Vain 10 % vastanneista pitää valuutansiirtoveroa joko toteutuskelvottomana tai huonona asiana. Liberaalit vastustavat veroa. Muissa puolueissa selvä enemmistö on Tobinin veron takana.

Esimerkiksi Erkki Tuomioja, Eva Biaudet, Suvi-Anne Siimes ja Janina Andersson ovat sitä mieltä, että seuraavan hallituksen pitäisi tehdä aktiivisesti töitä kansainvälisen valuutanverosopimuksen aikaansaamiseksi. Anneli Jäätteenmäki ja Bjarne Kallis kannattavat valuutansiirtoverosopimusta, jos siihen liittyvät euron lisäksi muut suuret valuutat.

Vaalikyselyyn vastanneet suhtautuvat Attacin muihin tavoitteisiin eli kehitysmaiden velkojen mitätöintiin, EU:n pääverokilpailun hillitsemiseen, ja veroparatiisien toiminnan vaikeuttamiseen niin ikään myönteisesti.

65 % vastanneista on sitä mieltä, että kehitysmaiden velat voidaan mitätöidä, jos ne suostuvat YK:ssa tai vastaavassa kansainvälisessä järjestössä sovittuihin mitätöintiehtoihin. 27 % mitätöisi velat ehdoitta. 85 % SKP:n ehdokkaista on ehdottoman mitätöinnin kannalla.

Ylivoimainen enemmistö (96 %) kaikista vastanneista pitää alhaisen tai mitättömän pääomaveron ja mittavan pankkisalaisuuden veroparatiiseja ongelmana, johon Suomen on puututtava. 43 % toivoo, että tuleva hallitus toimisi aktiivisesti EU:ssa, jotta EU vaikeuttaisi veroparatiisien toimintaa. 53 % lisäisi suomalaisten viranomaisten oikeuksia saada tietoa suomalaisten veroparatiisisijoituksista ja Suomessa hallintarekisterin suojaan kätkeytyneistä sijoittajista.

83 % vastanneista ei myisi valtionyhtiöiden osakkeita lainkaan yhtiöille, joilla on tilejä veroparatiiseissa. Ainostaan liberaalit ja kokoomuslaiset pitävät valtionyhtiöiden osakkeita havittelevien tahojen veroparatiisikytkentöjä yhdentekevinä.

65 % toivoo, että seuraava hallitus pyrkisi aktiivisesti ajamaan EU-maiden pääomaverotukselle minimitasoa, jotta EU:n sisäistä verokilpailua voitaisiin hillitä. Pääomaverominimiä kannattavat muun muussa Erkki Tuomioja, Ben Zyskowicz, Eva Biaudet, Bjarne Kallis, Suvi-Anne Siimes ja Janina Andersson.

46 % on sitä mieltä, että jokaisen EU-jäsenmaan pitää edelleen päättää itse omasta pääomaverotasostaan. Vasemmistopuolueet ja vihreät suhtautuvat selkeästi myönteisemmin mahdolliseen EU:n pääomaverominimiin kuin oikeistopuolueet.

Attacin vaalikyselyyn vastasi yli 500 kansanedustajaehdokasta eli noin neljännes kaikista eduskuntaan pyrkivistä ehdokkaista.

Innokkaimpia vastaajia olivat Vihreän liiton, Vasemmistoliiton ja SKP:n ehdokkaat (vastausprosentti noin 50%). Noin viidennes SDP:n, Kristillisdemokraattien, Perussuomalaisten, Liberaalien ja Muutosvoimat Suomi -vaaliliiton ehdokkaista vastasi kyselyyn.

Vaalikyselyn yhteenvetoon otettiin mukaan vain ne puolueet, joiden ehdokkaiden vastausprosentti oli yli 10 ja vastaajia oli vähintään 5.

Puolueet tiedottivat itse kyselystä ehdokkailleen. Vastausaikaa oli noin kuukausi.

Ehdokkaat täyttivät www-pohjaisen vastauslomakkeen Attacin saitilla. Lomake on nähtävissä osoitteessa: www.attac.kaapeli.fi/kysely/vaalit03/kyselylomake

Yksittäisten ehdokkaiden vastauksiin voi tutustua osoitteessa: www.attac.kaapeli.fi/kysely/vaalit03

Myös vaalikyselyn yhteenveto tarkkoine puoluekohtaisine tilastoineen löytyy Attacin saitilta: www.attac.kaapeli.fi/kysely/vaalit03/raportti

lisätietoja

Eric Carver fil. yo / vapaa toimittaja Suomen Attacin työryhmä (vastaa hallitusta) eecarv@utu.fi, puh. 040-7008959

Virpi Ahola Turun yliopisto, tutkijakoulutettava Varsinais-Suomen Attac virahola@utu.fi, puh. 02-245 0053