Uutinen

Kansalaisjärjestöt kriittisiä EU:n vapaakauppahankkeita kohtaan

EU haluaa solmia vapaakauppasopimuksia Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kanssa. Kansalaisjärjestöt ovat huolissaan sopimusten vaikutuksista maiden kehitykselle ja köyhyyden vähentämiselle.
Lotta Valtonen
29.6.2004

MAPUTO -- AKT-maiden eli Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden päämiehet kokoontuivat 23.-24. kesäkuuta huippukokoukseen Mosambikin pääkaupunkiin keskustellakseen muun muassa AKT-maiden ja EU:n välisistä EPA-vapaakauppasopimuksista.

Ennen varsinaista huippukokousta eri Afrikan maiden kansalaisjärjestöt kokoontuivat pohtimaan vapaakauppasopimuksia omaan seminaariinsa. Useat järjestöt ovat allekirjoittaneet EPA-sopimuksia vastustavan "Pysäyttäkää EPA" -kampanjan vetoomuksen, koska sopimukset nähdään EU:n välineenä laajentaa eurooppalaisten yritysten markkinoita Afrikan maiden kehityksen kustannuksella.

Myös päämiehet olivat huolissaan siitä, että kauppaneuvottelut vievät huomion pois kysymyksistä, jotka käsittelevät AKT-maiden kehitystä ja köyhyyden vähentämistä. Huippukokouksen loppuasiakirjassa esitetäänkin, että vapaakauppasopimusten "tulee olla väline AKT-maiden kehitykselle ja köyhyyden vähentämiselle".

Neuvotteluiden epätasapuolisuudesta kertoo zimbabwelaisen TRADES-järjestön tutkimus, jonka mukaan EU onnistui ensimmäisen neuvottelukierroksen aikana ajamaan läpi 98 prosenttia toiveistaan kun taas AKT-maat saivat läpivietyä ainoastaan 10 prosenttia tavoitteistaan.

"Uuskolonialismia"

Zimbabwelaisen SEATINI-järjestön mielestä alueellista integraatioajattelua - ja samalla myös EU:n ja AKT-maiden välisiä vapaakauppaneuvotteluita - hallitsee Maailman kauppajärjestön WTO:n ajama neoliberaali politiikka. Tämä politiikka nähdään kolonialismin jatkeena.

"Meitä ei enää hallita aseilla vaan kauppapolitiikan kautta", Riaz Tayob SEATINIsta väittää. "Köyhyyttä vastaan ei taistella kuitenkaan vapaakaupalla. Sen ovat viimeiset 50 vuotta osoittaneet", hän lisäsi.

Järjestöt kritisoivat EU:n pyrkimyksiä ottaa neuvotteluissa esiin asioita, joita kehitysmaat vastustivat WTO:n ministerikokouksessa Dohassa viime vuonna. Neuvotteluiden agendalla ei olekaan vain tullien eliminoiminen ja palveluiden vapauttaminen vaan myös investointipolitiikka ja julkiset hankinnat.

Toinen huolenaihe on Afrikan hajaantuminen. Meneillään olevissa neuvotteluissa Afrikan maat eivät neuvottele alueellisissa ryhmittymissä, vaan maat ovat pirstoutuneet.

AKT-maiden hallitukset saavat piiskaa myös siitä, etteivät ne ole varanneet budjetteihinsa rahaa sellaisten tutkimusten tekoon, joilla vapaakauppasopimusten mahdollisia vaikutuksia voitaisiin arvioida ennen kuin päätöksiä tehdään.

"Valtioidemme on alettava käyttäytyä valtioiden tapaan. Emme voi hyväksyä että EU, Ranska tai Englanti kustantavat tutkimukset. Näin tärkeään asiaan on myös omien hallitustemme panostettava", vaati Nancy Kachingwe Africa Trade Network -järjestöstä.

"Pysäyttäkää EPA" -kampanja käynnistyi

Järjestöjen seminaarissa esiteltiin Africa Trade Networkin "Pysäyttäkää EPA" -kampanja, joka tähtää vapaakauppaneuvottelujen lopettamiseen. Kampanjan vetoomuksen on jo allekirjoittanut yli sata järjestöä eri puolilta maailmaa.

"Vapaakauppa-alueet avaavat ovemme eurooppalaisille tehtaille, ja siten päällemme halutaan usuttaa neoliberaali ajattelu", kampanjaa esitellyt Kachingwe sanoi. "Näissä neuvotteluissa ei ole kysymys siitä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä, vaan kyse on vallasta", hän painotti.

Vapaakauppaneuvottelujen ensimmäinen osuus on jo ohi, joten kampanjalla on kiire. Kampanjaa vetävät järjestöt näkevät vahvuutenaan sen, että monet valtion virkamiehet ovat asiassa salaa niiden kanssa samaa mieltä ja useat hallitukset arvostavat kansalaisyhteiskunnan apua. Hyvää on myös se, että kaupan ja globalisaation parissa työskenteleviä tahoja on yhä useampia.

Haasteena nähdään kuitenkin järjestöjen heikkous ja tavallisten kansalaisten mitätön taloudellinen lukutaito.

Tavoitteena on saada ihmismassat liikkeelle, jotta kampanjalla olisi enemmän painoarvoa. Yksi seminaarin osanottajista ilmaisi huolen osuvasti: "Ellemme kykene mobilisoimaan ihmisiä, protesti jää heikoksi. Poikanikin voi vastustaa kylpyyn menoa, mutta minä panen hänet ammeeseen joka tapauksessa."

Lisää tietoa aiheesta

EPAWAtchin kotisivu
African Trade Network