Uutinen

Kansalaisjärjestöt ja yrityselämä aloittivat keskustelun yritysetiikasta

Tuulia Syvänen
14.2.2001

Kansalaisjärjestöjen, kirkon ja ammattiyhdistysliikkeen edustajat kokoontuivat tänään yrityselämän ja valtiovallan edustajien kanssa keskustelemaan yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta. Tapaaminen liittyy Eettinen foorumi -hankkeeseen, jonka järjestöt aloittivat viime vuonna.

Järjestöt antoivat syksyllä 2000 julkilausuman, jossa kutsuttiin yritykset mukaan keskustelemaan yritysetiikasta ja ehdotettiin keskustelufoorumin perustamista.

Tapaamisessa sovittiin valmisteluryhmästä, joka kutsuu varsinaisen foorumin koolle ja valmistelee asialistan. Foorumin on tarkoitus kokoontua alkukesästä. Valmisteluryhmään valittiin järjestöjen, valtiovallan sekä yrityselämän edustajia.

Suomen Kuluttajaliitossa pidetyn pyöreän pöydän tapaamisen avasi Kuluttajaliiton pääsihteeri Sinikka Turunen. Järjestöjen näkökulman esitti Reilun kaupan edistämisyhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen ja puhetta johti yhteiskuntatyön sihteeri Ilkka Sipiläinen Kirkkohallituksesta. Yrityselämän puheenvuoron käytti viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen Fortumista ja valtiovallan näkemyksen esitti neuvotteleva virkamies Pekka Lintu Ulkoasiainministeriöstä.

- Yritysetiikkaan liittyen on runsaasti hankkeita käynnissä ja se on hyvä asia. Nyt on tarvetta eri tahojen väliseen vuoropuheluun ja synergiaan. Keskusteluissa pitää löytää konkreettisia sitoumuksia: kuka tekee, missä tekee ja kuka auditoi, sanoo Sirpa Pietikäinen.

- Yrityksiä yhteiskunnalliseen vastuullisuuteen motivoi pidemmän aikavälin kannattavuus. Muiden kuunteleminen ja karikoiden välttäminen on järkevää toimintaa, joka auttaa yritysten maineriskin hallinnassa, sanoo Carola Teir-Lehtinen.

- Valtioiden vaikutusmahdollisuudet ovat muuttuneet, yksi kysymys on se, kuinka globalisaatiota hallitaan. Viranomaisten rooli on lainsäädännön valmistelu ja sen valvominen sekä kansainvälisen sopimusverkoston luominen. Hallituksen ihmisoikeusselvityksessä todetaan, että yritysten käyttäytymissääntöjen luominen EU:ssa voisi olla ajankohtaista, sanoo Pekka Lintu.

Eettisen foorumin tehtävä on käydä keskustelua yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta ja edistää yritystoiminnan eettisten ohjeiden kehittämistä. Eettinen foorumi on avoin kaikille yritysetiikasta kiinnostuneille.