Uutinen

Kansalaisjärjestöt: Ei uutta ulkomaalaislakia, vaan tehokkuutta hallintoon

Kristina Stenman
27.3.2000

Amnesty International - Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto, Kirkon ulkomaanapu, Pakolaisneuvonta, Suomen Mielenterveysseuran Ulkomaalaisten kriisikeskus, Suomen Pakolaisapu ja Suomen Punainen Risti pitävät sisäministeriön valmistelemaa ulkomaalaislain muutosta turhana. Turvapaikkamenettelyä tulee muuttaa tehostamalla hallintoa, ei heikentämällä hakijoiden oikeusturvaa. Ulkomaalaislain muutosesitystä käsitellään valtioneuvoston istunnossa torstaina 30.3.

Järjestöjen tiedotustilaisuus ulkomaalaislain muuttamisesta torstaina 30.3. kello 13.00 Suomen Punaisen Ristin keskustoimistossa Tehtaankatu 1 a, 6. kerros

Lakiesityksen keskeiset ongelmat ovat sen vaikeaselkoisuus ja heikko oikeusturvan taso. Turvapaikkamenettelyssä tutkitaan, miten perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten palautuskiellot toteutuvat. Siten kyse on turvapaikanhakijan oikeusturvan kannalta hyvin tärkeästä päätöksestä.

Lakimuutos toisi uudestaan käyttöön oikeudellisesti kyseenalaiset turvallisten maiden listat. Turvallisista maista päättäisi yksistään Ulkomaalaisvirasto. Järjestöt ovat huolestuneita siitä, että epävirallinen luettelo näyttää jäävän julkisen ja demokraattisen valvonnan ulkopuolelle.

Perustuslaki takaa kaikille oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Jos ulkomaalaislakia muutetaan sisäministeriön esittämällä tavalla, tämä oikeus ei toteudu nopeutetuissa menettelyissä. Esityksen mukaan Ulkomaalaisviraston kielteistä päätöstä ei mm. anneta tiedoksi hakijalle, eikä hakija voi antaa asiassa vastinetta ennen kuin päätös alistetaan Helsingin hallinto-oikeudelle.

Esityksen vaikeaselkoisuutta kuvastaa se, että siinä ehdotetaan kolmen erilaisen nopeutetun menettelyn käyttöönottoa normaalin turvapaikkamenettelyn lisäksi. Turvapaikanhakijan on hyvin vaikea tietää, missä menettelyssä hakemusta käsitellään, jos kielteistä päätöstä ei edes anneta tiedoksi ennen alistusvaihetta.

Järjestöt pelkäävät, että hätiköiden valmisteltu lakimuutos johtaa lukuisiin käytännön ongelmiin ja jopa hakemusten käsittelyn hidastumiseen. Muutos voisi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa turvapaikanhakijoille peruuttamattomia oikeudenmenetyksiä.

Ulkomaalaislain muuttamisen sijasta hallituksen ja eduskunnan tulee turvata riittävät resurssit turvapaikkahakemusten käsittelylle ja menettelyn kehittämiselle.

Lisätietoja: Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja Kristina Stenman, (06) 3127 188, 050 526 3127 ja tiedotussihteeri Leena-Kaisa Åberg, (09) 278 2266, Suomen Punaisen Ristin lakimies Kirsti Pohjankukka, (09) 129 3342

28.3.2000