Uutinen

Kansalaisjärjestöjen näkemyksiä köyhyydenvähentämisstrategioista

Tytti Nahi
2.12.2005

Kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta

Pyrkimys lisätä köyhien ihmisten ja maiden sananvaltaa on tärkeä. Kansalaisjärjestöt ovat strategioiden laatimisprosessin kautta päässeet osallistumaan kansallisten politiikkojen määrittelemiseen ja toteutukseen huomattavasti aikaisempaa enemmän.

Monessa maassa kuitenkin vain osa kansalaisista tietää mahdollisuudesta osallistua näihin prosesseihin. Järjestöjen kyky osallistua kansallisen politiikan määrittelyyn on usein rajallinen, eikä osallistumisvalmiuksien parantamiseen ole kiinnitetty riittävää huomiota.

Monet paikalliset ja kansainväliset kansalaisjärjestöt keskittyvätkin peruspalveluhankkeiden sijasta vahvistamaan köyhien maiden kansalaisjärjestöjen kykyä osallistua kansallisten politiikkojen määrittelyyn.

Omistajuudesta

Köyhien maiden omistajuutta rajaa se, että vaatimus strategioiden laatimisesta sekä sisältömalli tulevat Maailmanpankilta ja valuuttarahastolta. PRSP:n yhteys maiden budjetointiprosesseihin on edelleen keinotekoinen. Monien maiden PRSP:t ovatkin jääneet epärealistisiksi toivomuslistoiksi.

Köyhyydenvähentämisstrategiat ovat käytännössä edustaneet varsin samanlaista talous- ja sosiaalipalvelupolitiikkaa kuin aiemmat rakennesopeutusohjelmat. Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto kannattavat yhä uusliberalistista politiikkaa.

Monessa köyhässä maassa yli puolet valtion tuloista tulee kehitysyhteistyövaroista, joten virkamiehillä on tuen saannin varmistamiseksi suuri paine toteuttaa uusliberalistista politiikkaa.

Kehitysavun suuntaamisesta

Monet järjestöt korostavat, että rikkaiden maiden tulisi tehdä enemmän strategioiden parantamiseksi. Rikkaat maat ovat sitoutuneet kohdentamaan kehitysapunsa strategioiden toteuttamiseen, mutta ovat käytännössä jatkaneet tuettavien projektien ja sektoreiden valitsemista omien prioriteettiensa mukaisesti. Tämä on syönyt huomiota ja voimavaroja köyhyysstrategioiden parantamiselta.

Kirjoittaja toimii Kepan kehityspoliittisena sihteerinä.