Uutinen

Kansalaisjärjestöjen itsenäisyys vaakalaudalla Sambiassa

Sambian kansalaisjärjestöt ovat huolissaan hallituksen esittelemästä lakiluonnoksesta, joka läpi mennessään hankaloittaisi merkittävästi niiden toimintaa.
Kirsi Salonen
30.7.2007

LUSAKA -- Sambian oikeusministeri George Kunda esitteli toissa viikolla parlamentille lakiluonnoksen, jonka tavoitteena on "kansalaisjärjestöjen rekisteröinti ja koordinointi, sekä Sambiassa toimivien järjestöjen toiminnan säätely".

Hallituksen mukaan lain taustalla on pyrkimys tuoda järjestöjen toimintaan läpinäkyvyyttä.

Järjestöt ovat tyrmistyneitä lakiesityksen sisällöstä. Jos se hyväksytään, sisäministerin nimittämän komitean tehtäväksi tulee valvoa käytännössä kaikkien kansalaisjärjestöjen toimia. Sama komitea olisi myös vastuussa järjestöjen rekisteröinnistä - ja rekisteristä poistamisesta.

"Ehdotuksen mukaan järjestöt olisivat täysin tämän komitean armoilla, etenkin mitä tulee rekisteröimiseen. Tämä hiljentäisi varmasti hallitukseen kohdistuvaa kritiikkiä", sanoo Savior Mwambwa Civil Society for Poverty reduction -verkostosta.

Laki sisältää muun muassa velvoitteen toimittaa järjestöjen neljännesvuosi- ja vuosiraportit komitealle, sekä tiukat sanktiot lain rikkomisesta tuomituille järjestötyöntekijöille sekä itse järjestöille.

Valmisteluun vuosiksi juuttunut lakiesitys tuotiin eduskuntaan vähin äänin, eikä kansalaisjärjestöjä ole kuultu sen valmistelussa. Esitystä valmisteleva komitea on kuitenkin kutsunut niiden edustajia kuultavaksi ennen varsinaista eduskuntakäsittelyä.

"Ei ole todennäköistä, että lakiehdotukseen saadaan merkittäviä muutoksia, sillä eduskuntamme äänestää yleensä hallitsevan puolueen kannan mukaisesti. On kuitenkin tärkeää, että yritämme kaikin voimin vaikuttaa siihen, etteivät järjestöille haitalliset kappaleet jäisi lakiin sellaisinaan", sanoo Mwanbwa.

Hallitus on viime aikoina syyttänyt maan kansalaisjärjestöjä poliittisesta toiminnasta. Presidentti Levy Mwanawasa totesi hiljattain, ettei järjestöjen tule osallistua käynnissä olevaan keskusteluun perustuslakiuudistuksesta, sillä se kuuluu ainoastaan poliittisille puolueille.