Uutinen

Kansalaiset tietämättömiä EU:n globaaleista vaikutuksista

Viime syksynä julkaistiin suomalaisen kansainvälisyyskasvatuksen toimenpideohjelman esitys, ensimmäisten joukossa maailmassa. Nyt sama aiotaan tehdä Euroopan unionin tasolla. Uuden käytännönläheisen strategian luomiseen osallistuu laaja joukko asiantuntijoita koko euroopasta.
Anna Pollari
7.8.2006

Suunnitteluprosessi eteni harppauksen heinäkuun alussa, kun yli 120 aiheeseen vihkiytynyttä kokoontui yhteiseen konferenssiin Helsinkiin. Development Education -konferenssissa luotiin ensimmäisiä suuntaviivoja sille, millainen EU-tason strategia parhaiten edistäisi eurooppalaisen kansainvälisyyskasvatuksen (kvk) laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi konferenssin työryhmissä keskityttiin kampanjointiin, mediasuhteisiin, kansainvälisyyskasvatukseen opetussuunnitelmissa sekä kvk:n asemaan EU:n uusissa jäsenmaissa.

Yhteistyö valttia

"Konferenssin aikana vahvistui käsitys siitä, että EU-mailta, komissiolta ja järjestöiltä löytyy tarvittava tahto yhteisen strategian toteuttamiseen. Mikään instanssi ei voi kuitenkaan toteuttaa sitä yksin", toteaa pääsihteeri Rilli Lappalainen Kehys ry:stä. Kehys vastasi DE- onferenssin järjestelyistä yhteistyössä Euroopan komission, ulkoministeriön sekä Kehyksen eurooppalaisen kattojärjestön Concorden kanssa.

Ensimmäiseksi päätettiin perustaa mahdollisimman laajapohjainen, säännöllisesti kokoontuva strategiatyöryhmä. Ryhmän on tarkoitus hyödyntää olemassa olevia kansallisia strategioita eri jäsenmaista, kansainvälisyyskasvatusverkostojen tieto- taitoa sekä Helsingin-kokouksessa aikaansaatuja päätelmiä. Työ aloitetaan mahdollisimman pian.

Konferenssin osallistujia yhdisti näkemys siitä, että Euroopan unionin on paneuduttava kansainvälisyyskasvatukseen entistä tehokkaammin. Yhteinen strategia on tarpeen sekä uusissa että vanhoissa jäsenmaissa: erilaisista lähtötilanteista huolimatta samankaltaiset ongelmat mietityttävät kasvattajia eri puolella. Strategian toimeenpano ja kansainvälisyyskasvatuksen edistäminen kuuluvat koko yhteiskunnan tehtäviin.

"Eurooppalaiset tuntevat huonosti EU:n globaalia toimintaa, vaikka se on maailman suurin virallisen kehitysavun antaja. Tehokkaan kasvatuksen, tiedottamisen ja johdonmukaisen yhteistyön avulla voidaan lisätä tietoa kehitysmaiden oloista ja yhtä aikaa EU:n tekemästä kehitysyhteistyöstä. Samalla konkretisoidaan monipuolisemmin kansalaisille sitä, miten EU toimii maailmassa", toteaa Lappalainen.