Uutinen

Kansainvälisyys koulun penkille

Kymmenet järjestöt tuottavat omilla tahoillaan materiaalia kansainvälisyyskasvatukseen. Miten ne kaikki saataisiin tehokkaasti käyttöön koulumaailmassa? Haasteeseen tarttuu huhtikuun alussa käynnistynyt viiden järjestön maailmankoulu-pilottihanke.
Pauliina Saares
26.4.2006

Kansainvälisyyskasvatusta (kuva: Mikko Toivonen)
Oulun alueella toimiva Maailmankoulu pyrkii tuomaan järjestöjen tuottamaa kehitys- ja globaalikasvatusmateriaalia koulujen käyttöön. Hankkeen toisena tavoitteena on luoda järjestöjen välille vastavuoroiseen oppimiseen perustuva verkosto, jotta tiedotusmateriaalien arvoa kasvatustyön välineinä saadaan tehostettua.

Maailmankoulun taustalla vaikuttaa Kasvattajat Rauhan Puolesta ry. Yhteistyökumppaneita ovat Ihmisoikeusliitto,Suomen Pakolaisapu, Taksvärkki ja World Environment Development Werde. Hanke rahoitetaan ulkoministeriön kansalaisjärjestöille myöntämällä tiedotustuella. Toiminta alkoi huhtikuun alussa ja hanke jatkuu kuluvan vuoden loppuun saakka.

Tarve materiaalien kokoamiseen ja jalkauttamiseen nousee opettajien kokemuksista.

"Kasvattajat Rauhan Puolesta on pohtinut jo useamman vuoden ajan, miksi järjestöjen materiaali ei rantaudu tarpeeksi hyvin koulumaailmaan ja miksi materiaaleja ei osata käyttää riittävästi. Nyt asialle päätettiin tehdä jotain konkreettista", kertoo hankkeen koordinaattori Hanna Kuuluvainen.

Käsikirjasto ja työpajoja

"Keräämme nyt ensin kaikille kasvattajille avoimen käsikirjaston toimipisteeseemme Myllytullin kouluun, sen oman kirjaston yhteyteen. Materiaaleja kerätään oululaisten opettajien käyttöön laajasti kaikilta kansainvälisyyskasvatusta tekeviltä järjestöiltä", kertoo Kuuluvainen kevään toiminnasta.

"Elokuusta lähtien järjestämme myös peruskouluille suunnattuja työpajoja, joissa järjestöjen materiaaleja käsitellään. Kouluille on tarkoitus tarjota erilaisia teemoja ja he voivat sitten valita mieleisensä", hän jatkaa.

Hanke on saanut innostuneen vastaanoton. Opettajilta on tullut paljon koulutuspyyntöjä ja yhteydenottoja.

"Kouluvierailut ovat opettajille tutuin kansainvälisyyskasvatuksen toteuttamistapa. Pyrimme näiden lisäksi antamaan myös opettajille itselleen suunnitteluapua ja vinkkejä materiaalien käytössä. Näin kansainvälisyyskasvatukselle saavutetaan pysyvyyttä kouluissa", toteaa Kuuluvainen.

Kansainvälisyyskasvatuksella on yhä suurempi painotus nykyisissä opetussuunnitelmissa. Kuuluvaisen mukaan tämä tarjoaa hyvän lähtökohdan pilottihankkeen tulosten laajemmalle käytölle.

"Ideaalitilanteessa Maailmankoulu saataisiin pysyväksi toiminnaksi Oulussa, ja idea toimisi epäilemättä myös muualla. Näillä näkymin jatkuvuutta takaa ainakin se, että käsikirjasto jää tänne hankkeen päätyttyäkin", Kuuluvainen summaa.

Järjestöt globalisaatiolähetteinä

Viime syksyn aikana neljää eri järjestöä edustaneet vapaaehtoiset kouluvierailijat kertoivat lähes lähes 3000 nuorelle siitä, miten globalisaatio vaikuttaa jokaisen päivittäiseen elämään ja miten he itse voivat omilla teoillaan vaikuttaa.

Globalisaation monet kasvot -yhteishankkeen taustalla oli huoli globalisaation kulttuuristen, sosiaalisten, poliittisten ja viestinnällisten ulottuvuuksien jäämisestä taloudellisen näkökulman jalkoihin. Mukana hankkeessa ovat Reilun kaupan puolesta, Attac, Maan ystävät ja Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto.

Perusasteen 7.-9. -luokkien, lukioiden ja ammattikoulujen opettajat pystyivät tilaamaan kouluvierailijat Nuorten Akatemian ylläpitämän verkkopalvelun kautta. Vapaaehtoisten pitämiä oppitunteja tilattiinkin yli sadalle ryhmälle. Oppituntien lisäksi vapaaehtoiset pyrkivät antamaan ideoita nuorten omille hankkeille ja jakoivat globalisaatiota käsittelevää materiaalia.

Myös kuluvana keväänä kouluvierailijoita tilattiin Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Lahden, Heinolan, Tampereen, Turun ja Vantaan kouluihin. UM:n tiedotustuella käynnistettyä hanketta on tarkoitus jatkaa myös ensi syksynä, mutta sen laajuus riippuu toistaiseksi avoinna olevasta rahoituksesta.