Uutinen

Kansa on puhunut Thaimaassa - kuulevatko puolueet?

Timo Kuronen
22.12.2000

Thaimaassa järjestetään tammikuun alussa parlamenttivaalit eikä vaalitaistelu puolueiden välillä näytä rauhoittuvan jouluksikaan. Viime viikonloppuna noin 700 ruohonjuuritason liikkeiden ja kansalaisjärjestöjen edustajaa kokoontui Bangkokiin laatimaan esityslistan People's Agenda tulevalle Thaimaan hallitukselle. Media oli paikalla, mutta puolueiden edustajia ei näkynyt - vaalikamppailua käyvien on helpompi kertoa, mitä he tekisivät vaalivoiton jälkeen kuin kuunnella, mitä heidän tulisi tehdä. On helpompi luvata veronalennuksia ja kylärahastojen perustamista kuin oikeudenmukaisempaa sosiaaliturvaa ja tulonjakoa, luonnonvarojen omistuksen uusjakoa tai omavaraisen talouden kehittämistä, joita "Kansan esityslista" -foorumi vaati.

Kansalaisliikkeiden foorumi kokosi yhteen toistakymmentä eri ongelmien parissa painiskelevaa verkostoa vähemmistökansoista terveydenhuoltoon ja slummiaktivisteista luonnonvarakysymyksiin. Eri ryhmät jakavat kuitenkin samanlaisen näkemyksen köyhyyden syistä ja keinoista, miten ongelmia pitäisi ratkaista.

Kylänvanhin Prayong Ronarong eteläthaimaalaisesta Nakhon Si Thammaratin maakunnasta kiteytti foorumin sanoman seuraavasti: "Olemme köyhiä koska meillä ei ole vaikutusvaltaa luonnonvarojemme käytön suhteen. Tämä on vienyt meiltä mahdollisuuden kaikilla elämän aloilla, olkoon se koulutusta, terveydenhuoltoa tai tuotantoa. Olemme köyhiä koska emme tunne enää itseämme ja juuriamme. Olemme antaneet valtion viranomaisten johtaa meidät harhaan; he ovat kertoneet meille, että rikastuisimme jos olisimme mukana markkinatalouden ja kuluttamisen kilpailussa. Tämän vuoksi olemme nyt niin pahoin velkaantuneita."

Pienet ihmiset vaativatkin, että nykyään vain valtion tai harvojen rikkaiden omistuksessa olevat luonnonvarat vapautetaan, kuten uuden perustuslain henki on. Maanomistusjärjestelmä on uudistettava ja yhteisöille on annettava oikeus hoitaa ja käyttää maata, metsiä, jokia ja meriä. Autoritäärinen poliittinen systeemi on avattava aidolle kansalaisten osallistumiselle. Terveydenhuolto ja sosiaaliturva on ulotettava köyhimmillekin. Koulutusjärjestelmä ja media on vapautettava tiukasta valtion kontrollista, kriittisen ja vaihtoehtoisen tiedon välittämiseen on annettava mahdollisuus.

Kun kansalaiset vaativat oikeuksia ja mahdollisuutta yhteisöpohjaisen kehityksen luomiseksi, ei ole ihme, että nykyiset puolueet eivät halua heitä kuunnella. Vallan hajauttaminen ruohoonjuuritasolle merkitsisi suurta iskua vuosikymmenien aikana kehittyneelle poliittikkojen, teknokraattien ja yritysmaailman yhteenkietoutumalle, Thaimaan eliitille. Kaikki puolueet, joita vaaleihin on rekisteröitynyt lähes 40, ovat saman valtakoneiston eri rattaita. Yhtään köyhien yhteenliittymää ei vaaleissa nähdä, sillä vain tietyn varallisuuden omistavat puolueet voivat olla mukana.

Puolueet ovat toki eri linjoilla joittenkin kysymysten, kuten taloudellisen globalisaation, suhteen. Kun nyt hallitusvastuussa olevat demokraatit ovat taipuneet kansainvälisten rahoituslaitosten vaatimuksiin Thaimaan suuremmasta avautumisesta maailmanmarkkinoille, muutamat muut puolueet nostattavat populistista liikehdintää talouden ulkomaalaisdominaatiota vastaan. Marginalisoitujen köyhien kannalta molemmat vaihtoehdot ovat huonoja.

Talouden lisääntynyt avoimuus tarkoittaisi ulkomaalaisten suuryritysten lisääntynyttä valtaa luonnonvarojen käytön suhteen. Taloudellinen nationalismi taas merkitsisi sitä, että vanhat eliitit voivat jatkaa luonnonvarojen hyödyntämistä kuten ennenkin. Molemmissa skenaarioissa paikalliset yhteisöt jäisivät nuolemaan näppejään.

"Juuri tämän takia ihmisten täytyy asettaa oma poliittinen ohjelma ja toimia aktiivisesti jotta muutos alkaa tapahtua", kertoo Rewadee Prasertcharoensuk, kansalaisjärjestöjen kattoelimen NGO-COD:n pääsihteeri. Prayong Ronarong jatkaa: "Me olemme kärsineet niin paljon meille syötetystä kehityspolitiikasta. Emme voi antaa sen jatkua. Meidän täytyy määritellä elämämme uudelleen kansan politiikan kautta."

Artikkeli on kirjoitettu Sanitsuda Ekachain kommenttipuheenvuoroa (Bangkok Post, 21.12.2000) soveltuvasti lainaten.