Uutinen

Kanavoituvatko Sambian HIPC-velkahelpotukset köyhyyden vähentämiseen?

Maailmanpankki ja IMF hyväksyivät huhtikuussa Sambian 3,8 miljardin dollarin velkahelpotuspaketin. Kansalaisjärjestöt muistuttavat, että raskaat velanlyhennykset jatkuvat HIPC-ohjelman puitteissa myönnettyjen helpotusten jälkeenkin.
Kirsi Salonen
2.5.2005

LUSAKA -- Sambian valtio on saavuttanut velkaantuneiden maiden HIPC-ohjelmassa pisteen, jonka jälkeen varsinaiset velkahelpotukset aloitetaan. Maailmanpankin hallitus hyväksyi huhtikuussa Sambian 3,8 miljardin dollarin velkahelpotussuunnitelman todettuaan maan täyttävän sille asetetut talouspoliittiset kriteerit.

Kansalaisjärjestöt ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä maan hallituksen tiukkaan raha- ja budjettipolitiikkaan. Samalla ne ovat kuitenkin muistuttaneet ohjelman kattavan vain osan maan velasta.

"HIPC-ohjelman eteneminen ei tarkoita, että kaikki kehitysongelmamme olisi nyt ratkaistu. Helpotusten jälkeenkin maksamme edelleen rankkoja velanlyhennyksiä, jotka ovat käytännössä pois maan sosiaalipalveluista", muistutti Jubilee Sambian koordinaattori Charity Musamba.

Sambian ulkomaanvelka on noin 6,5 miljardia dollaria. HIPC-ohjelman ansiosta maan odotetaan säästävän vuosittain noin 30 miljoonaa dollaria seuraavan 15 vuoden ajan. Järjestöt painottavat, että velkataakan kevenemisen tulisi näkyä valtion budjetissa muun muassa terveys- ja opetussektorien resurssien kasvuna. Hallituksen suurin haaste onkin nyt kanavoida velkahelpotukset köyhyyden vähentämiseen.

"Hallituksen politiikan tulisi pysyä johdonmukaisena niin, että HIPC:n mukanaan tuomaa budjettikuria toteutetaan myös helpotusten hyväksymisen jälkeen. Hallituksen pitää myös jatkaa köyhyydenvähentämisohjelmien rahoittamista", toteaa Civil Society for Poverty Reduction -verkoston (CSRP) apulaiskoordinaattori Gregory Chikwanka.

HIPC-ohjelman etenemisen myötä myös Sambian luottokelpoisuus kohenee merkittävästi. CSRP pelkääkin, että maan hallitus turvautuu uusiin lainoihin. "Toivomme että hallitus noudattaisi äärimmäistä pidättyväisyyttä uusien lainojen suhteen, ettei Sambia putoa uudelleen velkaloukkuun", Chikwanka sanoo.

Nykykäytännön mukaisesti valtiovarainministerillä on valtuudet allekirjoittaa valtion lainoja. Järjestöjen kannanotoissa onkin toistuvasti vaadittu lainanoton mekanismien uudistamista niin, että uudet lainat alistettaisiin parlamentin hyväksynnälle.

Lisää tietoa aiheesta

Maailmanpankin tietopaketti HIPC-ohjelmasta