Uutinen

Kädenvääntö maataloustuista WTO-neuvottelujen kynnyskysymys

Maailman kauppajärjestö WTO:n 19.-20.10. kokoontuvalta yleisneuvostolta odotetaan konkreettisia tuloksia, jotta neuvotteluja tukkivissa maatalouskauppakysymyksissä päästäisiin eteenpäin.
Sanna Jäppinen
18.10.2005

Yhdysvallat ja EU käyvät parhaillaan näyttävää mediakamppailua WTO:ssa neuvoteltavasta maatalouskaupasta.

"Kyse on osin siitä, että jos neuvottelut epäonnistuvat, on löydettävä syyllinen. Silloin voidaan vedota siihen, että julkisuudessa me kyllä esitimme tällaisia asioita, mutta nuo eivät suostuneet", kuvasi ulkoministeriön EY:n yhteisen kauppapolitiikan yksikön johtaja Matti Lassila kansalaisjärjestöjen keskustelutilaisuudessa 19.10. Tilaisuudessa käytiin läpi neuvotteluasetelmia ennen joulukuussa Hongkongissa pidettävää kauppajärjestön ministerikokousta.

Erimielisyydet maatalouskaupan kysymyksistä johtivat edellisen, Meksikon Cancunissa vuonna 2003 pidetyn WTO:n ministerikokouksen epäonnistumiseen, ja ne ovat myös nyt tukkeena muiden järjestön piirissä käsiteltävien aihepiirien, teollisuustuotteiden ja palvelujen, etenemiselle. Hongkongissa on tavoitteena saavuttaa riittävä yksimielisyys, jotta käynnissä oleva, niin kutsuttu Dohan kehityskierros saataisiin päätökseen vuoden 2006 aikana.

Genevessä 19.-20. lokakuuta pidettävä WTO:n yleisneuvoston kokous on viimeisiä tilaisuuksia ennen joulukuuta saada aikaan konkreettisia tuloksia, joilla pattitilanne aukeaisi.

Yhdysvallat ajaa kaikkien maatalouskaupan esteiden purkamista

Yhdysvallat antoi 10. lokakuuta ehdotuksen, jossa se käsitteli maatalousneuvottelujen kolmea pääpilaria: kotimaisia maataloustukia, tuotteiden markkinoille pääsyä vaikeuttavia tulleja sekä vientitukia. Yhdysvallat esitti, että 15 vuoden kuluessa päästäisiin kokonaan eroon kauppaa haittaavasta maatalouspolitiikasta.

Maa itse olisi valmis vuoteen 2010 mennessä luopumaan kokonaan vientituistaan, leikkaamaan tuontitullejaan jopa 90 prosenttia ja kotimaisia tukia 60 prosenttia. Kotimaisten tukien leikkaaminen edellyttäisi kuitenkin Yhdysvaltain mukaan sitä, että EU ja Japani leikkaisivat omia tukiaan 83 prosenttia.

EU on pikkuhiljaa lähentynyt Yhdysvaltojen ehdotusta, vaikka jäsenmaat ovatkin varoitelleet neuvotteluja käyvän komission ylittävän toimivaltuutensa. Ranskan koolle kutsumassa hätäkokouksessa 18.10. komissio ja kauppakomissaari Peter Mandelson kuitenkin saivat luvan jatkaa neuvotteluja, joskin entistä tiiviimmässä yhteydessä jäsenmaiden kanssa. Komisaarin tuoreimmat ehdotukset EU:n linjaksi ovat tukien leikkaaminen 70 prosentilla ja tullien 60 prosentilla.

Suomi: Edettävä vuoden 2003 maatalousreformin mukaan

Matti Lassilan mukaan Suomen - kuten useimpien EU-maiden - näkemys on se, että EU:n ei pitäisi tehdä mitään radikaalia, vaan maataloustukia olisi vähennettävä vuonna 2003 tehdyn yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksen pohjalta.

"EU:ssa on lähdetty siitä, että ensin tehdään sisäinen reformi ja sitten käydään WTO-neuvotteluja. Yhdysvalloissa puolestaan käydään ensin WTO-neuvotteluja ja vasta sitten ikään kuin pakotettuna tehdään sisäinen reformi. Se tulee olemaan vaikeaa, sillä maan kongressi on hyvin itsenäinen", Lassila totesi.

Japanin hallituksen mielestä Yhdysvaltain vaatimukset Japanille ja EU:lle ovat kohtuuttomia verrattuna sen omiin leikkauksiin. Yhdysvaltoja sen sijaan tukevat muun muassa suuret maataloustuottajat Kanada ja Australia.

Brasilian ja Intian vetämä kehitysmaiden G20-ryhmä puolestaan esitti 12. lokakuuta, että EU vähentäisi kotimaisia maataloustukiaan vähintään 80 prosenttia ja Yhdysvallat 75 prosenttia.

Lisää tietoa aiheesta