Uutinen

JULKILAUSUMA: Järjestöt haluavat eettistä ohjeistoa yritystoiminnalle

Juha Rekola
12.9.2000

Allekirjoittaneet ehdottavat, että Suomeen luotaisiin keskustelufoorumi, jonka tehtävänä olisi edistää yritystoiminnan eettisten ohjeiden kehittämistä. Foorumissa tulisi olla edustettuina kaupan, teollisuuden, kansalaisjärjestöjen, kirkon, ay-liikkeen ja viranomaisten edustajat.

Eettisten kysymysten esiinnousu yritystoiminnassa, erityisesti kaupassa on myönteinen asia. Reilun kaupan merkkijärjestelmä ja kansainvälisesti laajasti käyttöön otettu SA 8000 -standardi ovat hyviä esimerkkejä riippumattomaan tarkastukseen perustuvista menetelmistä. Ne auttavat kuluttajia tekemään valintoja.

Toimiakseen eettisesti kestävällä tavalla sekä turvatakseen kansainvälisen kilpailukykynsä suomalaisten yritysten tulisi laatia yrityskohtaiset eettiset toimintaohjeet sekä julkaista vuosittain eettinen tilinpäätös. Toimintaohjeiden pitäisi kattaa maahantuonnin lisäksi yritysten toiminta ja investoinnit ulkomailla, erityisesti kehitysmaissa. Yrityskohtaisten ohjeiden pitäisi myös olla puolueettomasti arvioitavissa.

Yritystoiminnan eettisten ohjeiden tulee perustua työ - ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. YK:n ihmisoikeusjulistus, lapsen oikeuksien sopimus sekä ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista antavat näille ohjeille hyvän perustan. Ympäristökysymyksiä ei saa erottaa tästä kokonaisuudesta, vaan ne liittyvät ihmisoikeuksiin ja yritystoiminnan yhteiskunnalliseen vastuuseen. Yritysten pitkäntähtäimen liiketoiminnallinen menestys voi perustua vain kestävän kehityksen periaatteisiin.

Kukin allekirjoittaneista haluaa omista lähtökohdistaan ja omaan erityisosaamiseensa perustuen osallistua yritysten eettisten toimintaohjeiden ja ihmisoikeuspolitiikan kehittämiseen.

Risto Piekka, puheenjohtaja
Markus Penttinen, kv.asiain vastaava
Akava ry.

Katja Majamaa, puheenjohtaja
Frank Johansson, toiminnanjohtaja
Amnesty International, Suomen osasto

Jorma Kukkonen, puheenjohtaja
Folke Sundman, toiminnanjohtaja
Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry.

Heikki Mäkeläinen, kirkkoneuvos
Ilkka Sipiläinen, yhteiskuntatyön sihteeri
Kirkkohallitus

Tapio Saraneva, johtaja
Kirkon ulkomaanapu

Maj- Len Remahl, puheenjohtaja
Petra Hyvärinen, kv. asiain sihteeri
Liikealan ammattiliitto ry.

Immi Kormi, puheenjohtaja
Jouni Nissinen, pääsihteeri
Luonto - Liitto ry.

Sirpa Pietikäinen, puheenjohtaja
Lasse Kosonen, toiminnanjohtaja
Reilun kaupanedistämisyhdistys ry.