Uutinen

Jubilee 2000 -kampanjalle tukea Kanadalta

Kimmo Lehtonen
24.9.2000

Köyhien maiden velkojen täydellinen mitätöinti saa lisää kannatusta päivää ennen kuin Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja Maailmanpankki aloittavat vuosikokouksensa Prahassa. Kanadan valtiovarainministeri Paul Martin ehdotti maanantaina Prahassa köyhien, niin sanotussa HIPC-ohjelmassa mukana olevien maiden velanhoitokulujen välitöntä jäädytystä.

"Kanadan aloite on rohkea avaus, joka ansaitsee kaiken tuen, myös Suomen", sanoi Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan Max von Bonsdorff. "Suomi on tähän asti ollut mukana velkoja mitätöineiden maiden eturintamassa. Toivottavasti linja pitää myös tässä kokouksessa."

Kepan mielestä kansainvälisten rahoituslaitosten HIPC-ohjelma on riittämätön ja liian hidas. Maailmanpankin ja IMF:n pyrkimyksenä on nopeuttaa velanvähennysohjelmaa niin, että vuoden loppuun mennessä ensimmäiset 20 velkaisinta köyhää maata pääsisi sen piiriin.

Kansalaisjärjestö Oxfam julkaisi Prahassa maanantaina tutkimuksen, joka osoittaa, että HIPC-ohjelman hyödyt köyhille maille ovat vahvasti liioteltuja. Oxfam on tutkinut HIPC-ohjelman vaikutuksia 12 maassa ja lopputulos on, että usean käytännössä vararikossa olevan köyhän maan julkisen talouden säästöt ovat vähäisiä.

Tutkimuksesta käy ilmi, että kehitysmaiden velanhoitokustannukset ovat HIPC-ohjelman jälkeenkin huomattavia, kuuden maan osalta jopa 15-40 prosenttia valtion tuloista. Kolme maata - Sambia, Senegal ja Tansania - maksavat ohjelman jälkeen aluksi jopa enemmän velanhoitokustannuksia kuin ennen ohjelmaa.

Vakavan köyhyys- ja AIDS-ongelman kanssa kamppaileva Sambian tilanne on yksi heikoimmista. Oxfamin arvioiden mukaan maan todelliset velanhoitokustannukset nousevat vuoden 1999 136 miljoonasta dollarista 235 miljoonaan vuonna 2002. Vaikka Sambian koulutus- ja terveydenhuoltosektori on jo nyt rapakunnossa, maksaa se silti arvioiden mukaan vuonna 2002 yli kaksi kertaa enemmän velkojaan kuin investoi koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

"Tutkimus osoittaa, että kansainvälinen yhteisö ei saa tyytyä HIPC-ohjelmaan, vaan sen on ennakkoluulottamasti ryhdyttävä lisätoimiin, joiden päämäränä on velkojen täydellinen mitätöinti", sanoi von Bonsdorff.

Lisätietoja Prahasta:
Max von Bonsdorff, kehityspoliittinen sihteeri, Kepa, 040.5311 901
Riikka Kiljunen, Suomen Jubilee 2000 -kampanjan hallituksen jäsen,
050-365 8455

Helsingistä:
Annamari Koistinen, Jubilee 2000 projektisihteeri, Kepa, 09-584 23 243,
050-340 0642
Mika Railo, tiedottaja, Kepa, 09-584 23 247, 040-590 3446