Uutinen

Joka neljäs suomalainen on eettisesti aktiivinen kuluttaja

Tutkimuksen mukaan lapsityövoima, työntekijöiden oikeuksien rikkominen ja naisten kohtelu huolestuttavat suomalaisia kuluttajia. Suurin osa ei kuitenkaan mielestään tiedä tarpeeksi tuotteiden valmistusolosuhteista.
Jari Nousiainen
17.5.2005

Reilun kaupan edistämisyhdistyksen teettämässä tutkimuksessa selvisi, että suomalaisten enemmistö pitää eettisiä näkökulmia tärkeinä yritystoiminnassa. Yli 90 prosentin mielestä lapsityö ja ihmisoikeuksien rikkominen ovat merkittäviä epäkohtia tuotannossa. Erityisesti lapsityövoiman tuomitsevien osuus on kasvanut, kun vuonna 2001 tehdyssä tutkimuksessa se oli 10 prosenttiyksikköä vähemmän.

Reilun kaupan merkin tuntee 83 prosenttia suomalaisista. Banaanit, kahvi ja tee ovat tunnetuimmat tuotteet. Lähes 60 prosenttia on ostanut reilun kaupan tuotteita, ja reilun kaupan myynti on kasvanut alkuvuoden aikana arvion mukaan yli 30 prosenttia viime vuodesta.

"Nyt myös Suomessa on alkanut nopea myynnin kasvu. Viime vuonna kasvu oli vain neljä prosenttia, joten nyt on syytä tyytyväisyyteen", sanoi Heidi Korva Reilun kaupan edistämisyhdistyksestä. "Myös isot kaupparyhmät ovat osoittaneet enemmän kiinnostusta reilun kaupan tuotteisiin."

Aktiivisimpia reilun kaupan tuotteiden kuluttajia on se neljännes suomalaisista, jotka huomioivat eettiset seikat arkipäivän valinnoissaan. He myös pyrkivät itse selvittämään yritysten toiminnan ja tuotteiden valmistuksen eettisyyttä. Nämä eettisesti aktiiviset kuluttajat ovat yleensä korkeakoulutettuja nuoria perheellisiä, jotka asuvat Helsingin seudulla.

Tutkimuksessa todettiin lisäksi toisen neljänneksen kuluttajista olevan huolissaan tuotannon epäeettisyydestä ja tuntevansa sellaisten tuotteiden ostamisesta syyllisyyttä, koska eivät toimi aktiivisesti oikeudenmukaisen tuotannon puolesta. Tähänkin ryhmään kuuluvat suosivat mielellään reilun kaupan tuotteita.

Tieto tuotteiden eettisyydestä puutteellista

Kuluttajilla on eniten epäilyksiä lapsityövoiman käytöstä ja ihmisoikeusrikkomuksista vaatteiden ja mattojen valmistuksessa. Myös sisustustuotteet ja lelut sekä kahvi ja banaanit saattavat suomalaisten mielestä olla lapsityövoimaa käyttäen tuotettuja.

Tieto tuotteiden eettisyydestä ja oikeudenmukaiset tuotteet ovat tutkimuksen mukaan suomalaisten mielestä vaikeasti saatavilla. Eettisesti aktiiviset kuluttajat eivät löydä kaupoista haluamaansa, ja kaksi kolmasosaa vastaajista ei ylipäänsä saa tarpeeksi tietoa tuotteiden valmistusolosuhteista.

"Reilun kaupan edistämisyhdistys on suositellut kaupoille reilun kaupan tuotteiden valikoiman laajentamista, koska kun merkki näkyy enemmän, lisääntyy myös muiden reilun kaupan tuotteiden myynti kun tietoisuus järjestelmästä kasvaa", selitti Korva kauppojen hyllyllä näkymisen merkitystä.

Heikosta tiedonsaannista huolimatta 77 prosenttia vastaajista uskoo kuluttajien vaikutusmahdollisuuksiin. Valitsemalla ostoksensa eettisin perustein voi jokainen vaikuttaa kaupankäynnin oikeudenmukaisuuteen. Joitakin tuotteita tai liikkeitä epäeettisen toiminnan vuoksi boikotoi viidennes suomalaisista.

"Ihmiset eivät luota yritysten omaan markkinointiviestintään, vaan kaipaavat puolueettomia tarkastajia", kommentoi Korva. Reilun kaupan kohdalla puolueetonta valvontaa on lisätty, ja sitä pidetään riittävänä. "Reilun kaupan kohdalla epäilyksiä ei kukaan esittänyt, vaan ihmiset luottavat meidän tiedotuksemme läpinäkyvyyteen."