Uutinen

Joka kolmas suomalainen tekee vapaaehtoistyötä

Pieta Hytti
21.10.2001

Suomalaiset käyttävät aikaansa vapaaehtoistoimintaan lähes 18 tuntia kuukaudessa, selviää Taloustutkimus Oy:llä tehdystä tutkimuksesta liittyen YK:n teemavuoteen.

Runsas kolmannes (37 %) suomalaisista on osallistunut tänä tai viime vuonna johonkin vapaaehtoistoimintaan. Joka toinen niistäkin, jotka eivät tee vapaaehtoistyötä, haluaisi tulla mukaan. Pohjois-Suomessa kiinnostuneiden joukko on lähes 60 %.

Suomalaiset käyttävät aikaansa vapaaehtoistoimintaan lähes 18 tuntia kuukaudessa. Nuoret (15 -24) osallistuvat tätäkin enemmän eli lähes 20 tuntia. Nuorten aktiivisuutta kuvaa myös se, että lähes 60 % niistä jotka eivät osallistu, lähtisi mukaan pyydettäessä.

Kansainvälisessä vertailussa suomalaisten osallistuminen on aktiivisempaa kuin useiden maiden kuten Saksa, Irlannin, Ranskan tai Japanin. Vertailussa korostuu erityisesti suomalaisten vapaaehtoistoimintaan käyttämä aika, joka on enemmän kuin esimerkiksi vapaaehtoisuuden kärkimaissa USA:ssa ja Kanadassa.

Keskeisin suomalaisia vapaaehtoistoimintaan motivoiva tekijä on halu auttaa. Motiivit vaihtelevat ikäryhmittäin ja alueittain. Verrattuna lukuisiin Euroopan maihin, suomalaisten vapaaehtoistoiminnan motiivit ovat muita maita altruistisempia

Osallistumisaktiivisuus ei poikkea kovinkaan paljoa eri väestöryhmissä: naiset ja miehet, nuoret ja vanhat osallistuvat toimintaan lähes yhtä paljon. Maantieteellisesti eroavaisuudet ovat selvempiä: aktiivisimpia ollaan Länsi-suomessa (43%) sekä maaseudulla (44%), passiivisimpia taas Etelä-Suomessa ja suurissa kaupungeissa. Kuitenkin myös passiivisimmilla seuduilla kolmannes osallistuu vapaaehtoistoimintaan.

Selvästi suosituin (30 %) vapaaehtoistoiminnan alue on urheilu ja liikunta. Toiseksi eniten osallistutaan terveys- ja sosiaalialojen (25 %) sekä kolmanneksi lasten ja nuorten kasvatusasioihin liittyvään vapaaehtoistoimintaan. Useimmat suomalaiset vapaaehtoiset (62 %) osallistuvat yhdistyksen tai säätiön organisoimaan toimintaan.

Tutkimuksen kohderyhmänä on koko Suomen 15-74 -vuotias väestö Ahvenanmaata lukuunottamatta. Tutkimukseen haastateltiin 997 henkilöä maalis - huhtikuussa 2001.

Vuosi 2001 on YK:n julistama kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan vuosi. Suomessa vuoden viettoa koordinoi toimikunta, jossa ovat edustettuina Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry, Terveyden edistämisen keskus TEK ry, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry, Kehitysyhteistyön Palvelukeskus Kepa ry sekä Suomen YK-liitto ry.