Uutinen

Johannesburg: Kiivasta keskustelua globalisaatiosta

Globalisaatio on yksi Johannesburgin kokouksen suosituimmista puheenaiheista. Monet kansalaisjärjestöt ja tutkijat yhtyvät globalisaatio-kritiikkiin, jonka kehitysmaat haluavat sisällyttää kestävän kehityksen toimintasuunnitelmaan.
Julia Jänis
27.8.2002

Tutkija Colin Hines pitää globalisaatiota uutena maailman uskontona, jonka harjoittajat palvovat kansainvälistä kilpailukykyä. Intialaisen tiede- ja ympäristöjärjestön johtaja Sunita Narain puolestaan toteaa, että Johannesburgin toimintasuunnitelmassa puhutaan globalisaatiosta vain talouden kannalta, vaikka se liittyy myös poliittisiin ja ekologisiin kysymyksiin.

Eri tilaisuuksissa puhuneet tutkijat ja järjestöaktiivit ovat yhtä mieltä siitä, että Johannesburgin toimintasuunnitelmasta puuttuu ihmisyyden ja eettisyyden näkökulma. Heidän mielestään nykyisenlainen globalisaatio pyrkii tekemään toimijoista kasvottomia ja arvovapaita.

New Economics Foundation-nimisen säätiön järjestämässä seminaarissa pyrittiin etsimään "lokalisaatiosta" vaihtoehtoja globalisaatiolle. Vallan siirtäminen ylikansalliselta tasolta paikalliselle tasolle nähtiin ainoana ja välttämättömänä keinona ympäristön suojelemiseksi ja ihmisarvoisen elämän turvaamiseksi.

Konkreettiset ehdotukset sisälsivät paikallisdemokratian ja osuuskuntien vahvistamista, ekoyhteisöjen perustamista sekä maataloustuotteiden suoramyynnin tukemista. Etelä-Afrikan kommunistisen puolueen edustaja Vishwas Satgar peräänkuulutti jopa aitoa vallankumousta.

Vaikka lokalisaatio nähtiin varsin ihanteellisena ja myös toteuttamiskelpoisena suunnanmuutoksena, todettiin sillä olevan myös haasteita. New Economics Foundation säätiön edustaja Ann Pettifor muistutti, että monissa kehitysmaissa talouden ylivallan vastustaminen niin kansalaistasolla kuin päättäjien keskuudessa on edelleen leikkimistä omalla hengellään. Tästä ovat esimerkkinä lukuisat surmatut toisinajattelijat.

Lisätietoa YK:n Johannesburg kokouksesta Kepan WSSD-sivulla