Uutinen

Jo 16 ammattiliittoa kampanjassa kehitysyhteistyön puolesta

Jukka Pääkkönen
16.5.2001

Kuusitoista valtakunnallista ammattijärjestöä on tähän mennessä liittynyt mukaan ay-liikkeen ja kansalaisjärjestöjen kampanjaan kehitysyhteistyön puolesta. Arkkipiispa Jukka Paarman ja puheenjohtaja Lauri Ihalaisen kannanotosta käynnistyneeseen kampanjaan on liittynyt myös
keskusammattijärjestö SAK.

Kampanjaan liittyneet järjestöt ovat allekirjoittaneet Paarman ja Ihalaisen kannanottoa tukevan vetoomuksen ja käynnistäneet nimienkeruun vetoomuksen tueksi ammattiosastoissa, paikallisyhdistyksissä ja työpaikoilla. Nimenkeruun lisäksi tarkoitus on synnyttää työpaikoilla keskustelua kehitysyhteistyöstä ja ammattiyhdistysliikkeen globaalista edunvalvonnasta. Mukaan liittyneiden joukossa ovat SAK:n ja STTK:n suurimmat jäsenliitot. Kampanjan on käynnistänyt ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK.

Nimensä vetoomuslomakkeisiin voivat kirjoittaa sekä yksityishenkilöt että järjestöt, mm. ammattiosastot tai yhdistykset ja piirijärjestöt. Nimienkeruun vilkkain ajankohta ajoittuu järjestöissä touko-kesäkuulle. Tapahtumakalenterissa ovat tuolloin mm. toukokuun lopun Mahdollisuuksien torit, eräiden ammattiliittojen liittokokoukset sekä SAK:n edustajakokous.

Nimenkeräyslomakkeet on määrä palauttaa kesäkuun puolivälissä.

Ammattijärjestöjen lisäksi nimiä keräävät mm. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa sekä nuorisojärjestöjen Allianssi.

Kirkon järjestöillä, seurakunnilla ja hiippakunnilla on käynnissä oma kampanjansa postikorttien välityksellä.

Hallitukselle ja eduskunnalle osoitetussa vetoomuksessa vaaditaan Suomea pitämään aiemmin antamansa lupaukset ja kääntämään kehitysyhteistyöhön osoitettavat määrärahat tasaiselle kasvu-uralle. Suomi on sitoutunut YK:n tavoitteeseen, jonka mukaan kehitysyhteistyövarat tulisi asteittain kasvattaa noin 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tänä vuonna Suomen prosenttiosuus jää alle puoleen tavoitteesta, kun taas esimerkiksi muut pohjoismaat ovat jo vuosia sitten ylittäneet sen.

*********
Kehitysyhteistyökampanjaan liittyneet ammattijärjestöt (tilanne 16.5.2001):

Kemianliitto
Kunta-alan ammattiliitto KTV
Metallityöväen liitto
Palvelualojen ammattiliitto PAM
Puu- ja erityisalojen liitto
Rakennusliitto
Rakennusteknisten ammattiliitto
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI
Suomen teollisuustoimihenkilöiden liitto STL
Svenska tekniska funktionärsförbundet i Finland
Sähköalojen ammattiliitto
Teknisten liitto
Tekstiili- ja vaatetustyöväen liitto Teva
Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL
Viestintäalan ammattiliitto