Uutinen

Jäsenmaksut ja Sambian-tapaus puhuttivat Kepan kevätkokouksessa

Avoin tiedotus kavallusepäilystä Kepan Sambian-kenttätoimistossa sai jäsenjärjestöiltä kiitosta kevätkokouksessa.
Esa Salminen
2.5.2006

Kepan sääntömääräisessä vuosikokouksessa 28. huhtikuuta hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös ilman muutoksia. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ari Koivu Liike ry:stä.

Eniten puheenvuoroja nostattivat kokouksen loppupuolella esitellyt uudet jäsenkriteerit sekä ehdotukset uusiksi jäsenmaksuluokiksi. Jäsenmaksuja halutaan korottaa, jotta Kepan ulkoministeriöstä riippumaton rahoitus kasvaisi. Maksujen korotuksen toivotaan myös lisäävän jäsenten omistajuutta Kepasta.

Pienten järjestöjen pyynnöt jäsenmaksun säilyttämiseksi ennallaan saivat tukea myös isoilta järjestöiltä. Jäsenmaksuista päätetään Kepan syyskokouksessa 10. marraskuuta.

Kepan hallintojohtaja Anne Romar esitteli kokousväelle Kepan Sambian-toimistossa maaliskuussa paljastuneen kavallusepäilyn seikkaperäisesti. Kokousedustajat kiittelivät sihteeristön avointa tiedotusta kavallusepäilyistä. Moni toivoi, että jäsenistölle kerrotaan jatkossakin uusista käänteistä asiassa.

Hallituksen puheenjohtaja Heidi Hautala toivoi, että kavalluksen aiheuttama vaje katettaisiin Kepan omasta pääomasta, ei valtionavusta. Vajeen kattamisesta päätetään varsinaisesti vasta, kun tilinpäätös kuluvalta vuodelta hyväksytään eli kevätkokouksessa alkuvuodesta 2007. Viime vuoden hallitukselle myönnettiin esityslistan mukaisesti tili- ja vastuuvapaus.

Lisää tietoa aiheesta