Uutinen

Järjestöt vetoavat EU:hun rauhan saamiseksi Sudaniin

Aija Lintula
28.5.2001

Yli viisikymmentä eurooppalaista avustus- ja ihmisoikeusjärjestöä on käynnistänyt kampanjan rauhan saamiseksi Sudaniin, jossa sisällissotaa rahoitetaan öljyn tuotannolla. Järjestöjen yhteistyöelin ECOS (European Coalition on Oil in Sudan) vetoaa Euroopan maiden hallituksiin ja Sudanissa toimiviin öljy-yhtiöihin, että sijoitukset Sudanin öljyntuotantoon ja öljyn poraaminen maassa keskeytettäisiin siihen saakka, että maahan saataisiin rauha.

ECOS luovutti tiistaina Euroopan unionin parlamentille "Rauha ensin: Öljy rahoittaa Sudanin sotaa" -vetoomuksen, jonka Suomesta on allekirjoittanut Kirkon Ulkomaanapu.

ECOS vetoaa myös suoraan esimerkiksi Ruotsin hallitukseen, että se pysäyttäisi ruotsalaisen Lundin Oil AB -yhtiön toiminnan Sudanissa. Itävallan hallitusta, joka omistaa 35 prosenttia Sudanissa toimivasta itävaltalaisesta öljy-yhtiöstä, pyydetään samoin pysäyttämään yhtiön toiminta Sudanissa, kunnes maahan on saatu rauha. Sudanissa toimii useita länsimaisessa omistuksessa olevia öljy-yhtiöitä.

"Kaikkien riippumattomien selvitysten mukaan öljyntuotanto on pahentanut sotatoimia. Sudanin hallitus on myöntänyt käyttävänsä suuren osan öljytuloistaan sotaan, vaikka maa on syvästi velkaantunut ja väestö tarvitsisi terveydenhuoltoa, koulutusta ja ruokaa. Öljy voisi tuoda maahan vaurautta, mutta nyt sillä rahoitetaan sotaa", ECOS toteaa.

Sudanissa on käyty sisällissotaa vuodesta 1983. Sodan seurauksena on kuollut noin kaksi miljoonaa sudanilaista ja neljä miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa. Vaikean humanitaarisen tilanteen taustalla ovat hallituksen ja Etelä-Sudanin vapautusjoukkojen väliset taistelut sekä se, että vaikka öljyä porataan Etelä-Sudanissa, ei hallitus ole käyttänyt öljytuloja maan eteläosien kehittämiseen.

Sudanin hallituksen suorittamien öljynporausten takia kymmeniä tuhansia ihmisiä on pakotettu siirtymään mailtaan, ja sadat tuhannet elävät pakkosiirron tai sotatoimien pelossa. Lisäksi sotilasiskuissa syntyvät öljyputkien vuodot aiheuttavat suurta tuhoa ympäristölle.

"Sudan kuuluu maailman unohdettujen katastrofien joukkoon. Ihmisten kärsimyksiä on lisännyt myös kuivuus ja sen aiheuttama nälänhätä. Öljy-yhtiöiden toiminnan keskeyttäminen voi toimia askeleena rauhanneuvottelujen uudelleen aloittamiselle", sanoo Kirkon Ulkomaanavun ulkomaantyön päällikkö Leo Siliämaa, joka on työskennellyt Sudanissa Luterilaisen maailmanliiton ohjelmajohtajana.


Lisätietoja: ulkomaantyön päällikkö Leo Siliämaa, p. (09) 1802 396,
tiedottajat Ulla Kärki, p. (09) 1802 469 ja Riitta Saarinen (09) 1802 459.

Digikuvan kampanjan logosta saa Aija Lintulalta, puh. (09) 1802 391.