Uutinen

Järjestöt valmistautuvat Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen

Kehityspolitiikan tavoitteita ei saa unohtaa, kun tehdään esimerkiksi kauppa-, turvallisuus-, ympäristö- ja siirtolaispoliittisia päätöksiä, vaatii järjestöjen yhteinen kampanja.
Anna Pollari
25.3.2006

Polkupyöräiljä (kuva: Luke Simmons)"Kampanjassamme on kyse siitä, että kehitysrahoituksen lisääminen ei yksin riitä, jos samaan aikaan keskenään ristiriitaiset politiikat heikentävät kehitysmaiden mahdollisuuksia kestävään kehitykseen. Euroopan unioni on merkittävä globaali toimija ja sillä on mahdollisuus toimia tehokkaammin köyhyyden poistamiseksi", kertoo pääsihteeri Rilli Lappalainen Kehys ry:stä.

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys koordinoi puheenjohtajuuskausiverkostoa, jossa on mukana yli 50 EU:n kehityspolitiikasta kiinnostunutta järjestöä.

"Käsittelemme kehityspolitiikan johdonmukaisuutta erityisesti kauppa-, turvallisuus-, ympäristö-, hiv/aids- sekä siirtolaispolitiikan näkökulmista. Johdonmukaisuus tai koherenssi on hyvin laaja käsite. Nämä viisi näkökulmaa on valittu, koska ne kiinnostavat projektissa mukana olevia järjestöjä", toteaa Lappalainen.

Kehityspolitiikan johdonmukaisuus löytyy periaatteena sopimuksesta Euroopan unionista. Myös EU:n tuore kehityspoliittinen julkilausuma viime vuodelta kattaa politiikan johdonmukaisuutta koskevat sitoumukset. Sitoutuminen johdonmukaisuuteen on vahvistunut, mutta toimeenpanoa ja tehokkaita seurantamekanismeja tulisi entisestään kehittää.

Esimerkit epäjohdonmukaisuudesta esille

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi on sopiva areena tuoda esiin järjestökentältä kumpuavat käytännön kokemukset epäjohdonmukaisesta politiikasta ja vaatia toimintaa.

"Kirjoitamme yhdessä järjestöjen kanssa ennakkopamflettia, johon kootaan esimerkkejä kehityspolitiikan ja muiden valittujen politiikka-alojen välisistä kytköksistä ja niiden vaikutuksista kehitysmaiden asemaan. Lisäksi järjestämme lokakuun alussa kansainvälisen konferenssin politiikkajohdonmukaisuudesta", kertoo Lappalainen.

Lokakuun päätapahtuma järjestetään Helsingissä yhteistyössä suomalaisten järjestöjen, Kehyksen eurooppalaisen kattojärjestön CONCORD:n, ulkoministeriön sekä Kehityspoliittisen toimikunnan kanssa. Konferenssin tavoitteena on toimia keskustelufoorumina, joka kokoaa eri tahot miettimään uusia ratkaisuja kehityspolitiikkaan vaikuttavien politiikkapäätösten johdonmukaisuuden ja sopivien seurantamekanismien kehittämiseksi.

Kehys seuraa aktiivisesti myös puheenjohtajuuskauden virallista kehityspoliittista asialistaa. Sihteeristö palvelee suomalaisia ja eurooppalaisia järjestöjä koordinoimalla tapahtumia ja tiedottamalla ajankohtaisista kehityspoliittisista aiheista.

Suomen suurin kehitysmaatapahtuma

Yli sata suomalaista järjestöä osallistuu Asia Europe People’s Forumiin (AEPF) eli Asem-huippukokouksen varjotapahtumaan 3.-6. syyskuuta. Kokous on suurin Suomessa koskaan järjestetty kehitysmaatapahtuma. Paikalle odotetaan 400 osallistujaa Aasiasta ja Euroopasta.

Kansalaisjärjestöt kokoontuvat Helsinkiin tekemään Asemista kansalaisille avoimempaa foorumia ja pohtimaan maille tärkeitä
yhteisiä teemoja kuten rauhaa, turvallisuutta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia.

Monilla suomalaisjärjestöillä on EU:n puheenjohtajuuskauteen liittyen omaa ohjelmaa ja tempauksia. Esimerkiksi KATU järjestää siviilikriisinhallintaa käsittelevän konferenssin presidentti Ahtisaaren CMI-toimiston kanssa syyskuun lopulla ja Suomen Luonnonsuojeluliitto seminaarisarjan.