Uutinen

Järjestöt tekevät oman linjauksen roolistaan kehitysyhteistyössä

Suomalaiset kansalaisjärjestöt aikovat määritellä oman roolinsa kehitysyhteistyössä. Järjestöjen oman linjauksen toivotaan vaikuttavan ulkoministeriön ja järjestöjen yhteistyöhön.
Esa Salminen
30.10.2009

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen on ilmoittanut, että ulkoministeriö uusii linjauksen, jossa ministeriö määrittelee suhteensa suomalaisiin kehitysyhteistyötä tekeviin kansalaisjärjestöihin. Kirjoitustyö ajoittuu keväälle 2010 ja prosessia valmistellaan paraikaa.

Vaikka ministeriö aikookin osallistaa järjestöt linjauksen tekemiseen, on järjestöjen piirissä noussut myös tarve toimia ilman ministeriön ohjausta.

"Nykyinen kansalaisjärjestölinjaus on aika toteava, ja se on ulkoministeriön tekemä. On herännyt kysymys, että miksi muut määrittelevät meidät, kun voisimme itsekin tehdä sen", sanoi Kuurojen Liiton Anja Malm järjestöjen kehityspoliittisessa päivässä 29. lokakuuta.

Kehitysyhteistyötä tekevät järjestöt aikovat laatia oman linjauksen, jonka sisältöjen toivotaan näkyvän myöhemmin myös ministeriön virallisessa linjauksessa.

Periaatteellista pohdintaa

"Järjestöjen ja ulkoministeriön vuoropuhelu rajoittuu usein rahoituskysymyksiin, nyt on mahdollisuus tuoda julki laajempia periaatteita ja järjestöjen työn keskeisiä kysymyksiä", sanoi kehityspoliittisessa päivässä puhunut Kepan järjestökoordinaattori Pauliina Saares.

Ministeri Väyrynenkin on sanonut, että linjauksessa tarvitaan periaatteellista pohdintaa.

"Me olemme pitkään suostuneet siihen, että meillä on ministeriötä täydentävä rooli etenkin pienpalvelujen tuottajina. Nyt on hyvä mahdollisuus miettiä, voisiko roolimme olla jotain muutakin", Malm kannusti.

"Voidaan myös pohtia osaammeko me nähdä ulkoministeriössä muutakin kuin rahoittajatahon, tai toisin päin, että nähdäänkö meidät järjestöt - joitain isoja kumppanuusjärjestöjä lukuun ottamatta - puuhastelijoina, jotka ovat kevyttä sarjaa."

Viisi kysymystä

"Järjestöjen oma linjaus ei korvaa osallistamisen tarvetta ulkoministeriön linjaustyöskentelyyn, mutta voi toimia tehokkaana työkaluna sen sisältöihin vaikuttamisessa", sanoi Saares.

Kepa on järjestöjen linjausta valmistelemaan kutsunut koolle suunnitteluryhmän, johon kuuluvat Kepan lisäksi Fidida, Kehys ja Taksvärkki. Ryhmä on tunnistanut järjestöille viisi pääkysymystä ohjaamaan työtä.

Järjestöt pohtivat avoimessa verkkokeskustelussa ja tapaamisissa syksyn aikana ainakin sitä, millaisia toimijoita järjestöt ovat, millaista valtionhallinnon ja järjestöjen välisen suhteen ja yhteistyön pitäisi olla, millaiset julkishallinnon toimenpiteet mahdollistaisivat järjestöjen kannalta suotuisan toimintaympäristön, miten taata järjestöjen työn vaikuttavuus ja tuloksellisuus sekä mitä kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen Etelässä vaatii.

Järjestöjen linjauksen aikataulu

  • Verkkokeskustelu osoitteessa http://keskustelu.kepa.fi
  • Kaksi keskustelutilaisuutta marraskuussa. Päivämäärät vahvistuvat pian. Aiheina hyvä hallinto ja järjestöjen roolit.
  • Päivän mittainen työpaja 21.11. Kulttuurikeskus Sofiassa Vuosaaressa. Ilmoittautumiset 13.11. mennessä: pauliina.saares@kepa.fi
  • Kepan syyskokouksessa 22.11. työpaja järjestöjen linjauksesta.
  • Kommentointikierros 23.11.-1.12.
  • Viikko 49, kommenttien pohjalta muokattu linjaus hyväksyttäväksi järjestöille
  • 14.12. linjaus esitellään Kepan hallitukselle.
  • Ajankohta ja toimitustapa ulkoministeriölle on toistaiseksi päättämättä.