Uutinen

Järjestöt: rakenteita on vihdoin muutettava

Eurodad-kokouksesta lähdettiin ristiriitaisin tunnelmin YK-konferenssiin.
Toni Sandell
24.6.2009

Huolet nousivat pintaan, kun yhteensä 145 järjestöjen edustajaa yli 45:stä eri maasta hioi talouskriisin ratkaisemiseksi tarvittavia strategioita eurooppalaisten kehitys- ja velkajärjestöjen Eurodad-verkoston konferenssissa Barcelonassa viime viikolla.

Eurodad-järjestöjen tunnelmia YK-konferenssin aattona kuvasti pelko siitä, että jos huippukokous vesittyy täysin, epäonnistuminen saattaa koitua jo aiemmin kovia kolhuja kärsineen YK:n kohtaloksi, vaikka ajankohta olisi oivallinen suurille rakenteellisille, maailmaa tasa-arvoistaville päätöksille.

Järjestöt nostivat kokouksessaan esille Stiglitzin komission ehdotuksen, joka sisältää muun muassa kehitysmaille suunnattavan rahoituksen lisäämistä, finanssijärjestelmän läpinäkyväksi tekemistä ja talouskomitean perustamista YK:n sisälle.

Usea taho piti tavoitteenaan sitä, että YK:n piirissä käytävä prosessi ja Stiglitzin komission ehdotukset pidettäisiin tavalla tai toisella elossa. Muussa tapauksessa valta siirtyy täysin G20-ryhmittymälle, jota Eurodad-järjestöjen piirissä moititaan niin demokratian ja läpinäkyvyyden puutteesta kuin vääränlaisista päätöksistäkin.

Muutoksia joudutaan vielä odottamaan

Kokousedustajien mukaan kriisin vaikutukset näkyvät jo kaikkialla. Kepan kumppanijärjestön Mosambikin velkaryhmän edustaja Silvestre Baessa kertoi Mosambikin olleen vielä puoli vuotta sitten toiveikas. "Mikä kriisi nyt tällä kertaa, niitähän meillä on muutenkin tarpeeksi", kuvaili Baessa tuolloisia mosambikilaisten tuntoja.

Viime viikkojen aikana kriisistä on alettu puhua vaarana. Valtion verotulot ovat jo romahtaneet, työpaikkoja hävinnyt ja Euroopassa asuvien sukulaisten rahalähetykset kotimaahan ovat romahtaneet. Samat oireet kuulsivat myös Aasian ja Latinalaisen Amerikan edustajien puheissa.

Konferenssiosallistujat olivat samaa mieltä siitä, että talouskriisi johtuu rakenteellisista ongelmista. Siksi ratkaisujenkin täytyy pureutua niihin.

Yhtä mieltä oltiin myös siitä, että talouskriisin seurauksena poliitikot ovat avanneet korvansa muutosehdotuksille. Käytännön tason toimissa halu muutoksiin ei kuitenkaan ole vielä näkynyt.

"Pohjoisten valtioiden tuki finanssisektoreidensa pelastamiseksi on pyörinyt tähtitieteellisissä luvuissa. Samaan aikaan säästetään koulutus- ja terveysmenoissa. Näin valtio näyttää uudelleen luokkaluonteensa, alistumisensa pääomalle", arvioi konferenssissa puhunut professori Miren Etxezarreta Barcelonan autonomisesta yliopistosta.

Hänen mukaansa valtaapitävillä luokilla on tarve puhua kriisistä ikään kuin sitä oltaisiin jo lopullisesti ratkaisemassa, jotta voidaan taas pikaisesti palata vanhaan neoliberaaliin politiikkaan. "Ratkaisut ovat olleet pinnallisia. Siksi nyt kylvetään siemeniä paljon pahemmalle kriisille lähitulevaisuudessa."

Alueellistuminen vaihtoehtona

"Kriisi on kuulutetun kuoleman kronikka", siteerasi Alianza Social Continental -liikkeen Graciela Rodríguez kolumbialaisen kirjailija García Márquezin teoksen nimeä.

Rodríguez korosti tarvetta muuttaa kaupan rakenteita. "Tuotantojärjestelmät ovat luoneet nykyisen epäoikeudenmukaisen kansainvälisen työnjaon, jossa Etelän tehtäväksi jää tuottaa raaka-aineita. Kaupan ja investointien vapauttaminen ovat kaiken keskiössä nykyisessä kriisissä."

Rodríguez puolusti vahvasti Latinalaisessa Amerikassa käynnissä olevia integraatiohankkeita. Venezuelan presidentin Hugo Chavezin ajama Etelän pankki on herättänyt toiveita. Pankki voisi tulevaisuudessa korvata Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n, jonka lainoitukseen liittyvät ehdot on laajalti kyseenalaistettu.

"Alueellisen yhdentymisen myötä on mahdollista luoda oma, paikallinen kulutuksen ja tuotannon järjestelmä. Siinä on sen voima", Rodríguez korosti.

Myös eurooppalaiset järjestöt saivat Rodríguezilta ohjeistusta. Sen sijaan, että ne keskittyvät muovaamaan asenteita Etelässä, työn voisi aloittaa kotoa. "Taannoiset eurovaalien tulokset näyttivät, että teillä on paljon työtä asenteiden muuttamiseksi", Rodríguez sanoi viitaten äärioikeiston voittoon.

Myös senegalilainen Afrikan vaihtoehtojen foorumia vetävä Demba Dembele korosti tarvetta tehdä tilaa alueiden omalle kehitykselle ilman Pohjoisen valtioiden häirintää. "Meidän on vahvasti kyseenalaistettava ylimieliset rahoituslaitokset Maailmanpankki ja IMF. Ratkaisut löytyvät ja niiden täytyy löytyä Afrikasta", Dembele tiivisti.

Lisää tietoa aiheesta