Uutinen

Järjestöt pohtivat pienhankkeiden hallinnointia

Kehitysyhteistyöjärjestöt ovat koonneet keskuudestaan työryhmän, joka selvittää järjestöjen pienhankkeiden hallinnoinnin ulkoistamista ulkoministeriöstä.
Sini Kuvaja
16.3.2007

Järjestöjen ohjausryhmä perustettiin, koska ulkoministeriö on jo pitkään ilmaissut toiveensa pienten kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnoinnin ulkoistamisesta. Työryhmä selvittää, sopisiko ulkoistaminen Kepalle tai jollekin muulle järjestöjä edustavalle taholle.

Ohjausryhmään kuuluu edustajia Kepasta sekä erikokoisista järjestöistä, joista osa on Kepan jäseniä ja osa Kepaan kuulumattomia tahoja.

Myös Fidida, kumppanuusjärjestöt ja säätiöt ovat edustettuina työryhmässä. Kokoonpano muodostettiin Kepassa 15. maaliskuuta pidetyssä järjestöjen tapaamisessa.

Keskustelua pienhankehallinnoinnin uudistamisesta voi seurata Kepan jäsenjärjestöjen extranetissä, ks. artikkeli aiheesta. Kepaan kuulumattomat hanketyötä tekevät järjestöt saavat samat tiedot prosessin etenemisestä liittymällä hanke-l-sähköpostilistalle.